Sistemul informational si clasificarea acestuia

in Sanatate de

Sistem informational

Sistemul informational este ansamblul de elemente implicate în procesul de colectare, transmisie, prelucrare de informatii. Rolul sistemului informational este de a transmite informatia între diferite elemente . De exemplu, în cadrul unei unitati economice, roulul sistemului informational este de a asigura persoanele din conducere cu informatii necesare pentru luarea diferitelor decizii economice sau de alta natura.

În cadrul sistemului informational se regasesc : informatia vehiculata, documentele purtatoare de informatii, personalul, mijloace de comunicare, sisteme de prelucrare a informatiei. Printre posibile activitati desfasurate în cadrul acestui sistem, pot fi enumerate: achizitionarea de informatii din sistemul de baza, completarea documentelor si transferul acestora între diferite compartimente, centralizarea datelor.

În cadrul sistemului informational, majoritatea activitatilor se pot desfasura cu ajutorul tehnicii de calcul. Se pot prelucra datele primare si apoi, rezultatul poate fi transferat mai departe, catre alt compartiment spre prelucrare.Transferul se poate face si el pe cale electronica, prin intermediul unei retele de calculatoare.

Ansamblul de elemente implicate în tot acest proces de prelucrare si transmitere a datelor pe cale electronica alcatuiesc un sistem informatic. Într-un sistem informatic pot intra : calculatoare, sisteme de transmisie a datelor, alte componente hardware, software-ul, datele prelucrate, personalul ce exploateaza tehnica de calcul.

Sistemele informatice acopera cele mai diverse domenii.
În functie de specializare, avem:
Siteme specializate, adica sunt proiectate pentru a rezolva un anume tip de problema dintr-un anume domeniu;
Sisteme de uz general, cu ajutorul carora se poate rezolva o gama larga de probleme din mai multe domenii;
Sisteme locale, programele necesare prelucrarilor de date si datele se afla pe un singur sistem de calcul;
Sisteme pe retea, sistemul functioneaza într-o retea de calculatoare, caz în care, datele si programele pot fi distribuite mai multor statii de lucru ce fac parte din acea retea.

În ultimul timp se merge tot mai mult pe varianta sistemelor de lucru în retea, avantajele fiind evidente : transfer de date între statii foarte rapid si costuri minime.

În functie de localizarea datelor si de locul în care sunt efectuate prelucrarile, putem avea sisteme informatice:
Cu date centralizate, datele se afla pe un singur sistem de calcul;
Cu date distribuite, datele se afla distribuite pe mai multe calculatoare în retea;
Cu prelucrari centralizate, prelucrarea datelor se face pe o singura statie de lucru, indiferent de numarul statiilor pe care sunt informatiile de prelucrat;
Cu prelucrari distribuite, mai multe calculatoare prelucreaza datele provenite de la unul sau mai multe calculatoare din retea;

Dupa domeniul în care functioneaza, sistemele pot fi clasificate:
De baze de date, specializate în gestiunea unor cantitati mari de date;
Pentru prelucrari stiintifice, specializate pe anumite domenii stiintifice;
Pentru conducerea proceselor tehnologice, pentru conducerea unor masini,scule,unelte computerizate;

Dupa nivelul ierarhic ocupat de sistemele informatice în structura societatii, avem:
Sisteme informatica pentru conducerea activitatilor la nivelul unitatilor economice;
Sisteme la nivelul organizatiilor cu structura de grup;
Sisteme informatice teritoriale;
Sisteme informatice la nivel de ramura si subramura si la nivel economic national;
Sisteme de uz general.

Dupa activitatea ce o automatizeaza, sistemele pot fi:
Pentru conducerea productiei;
Pentru activitatea comerciala;
Pentru evidenta contabila;
Pentru evidenta materialelor si marfurilor;
Pentru evidenta personalului si salarizare;
Pentru evidenta mijloacelor fixe.