Informatii utile! Curiozitati si stiri din intreaga lume.

Romanii care MUNCESC in strainatate risca sa primeasca AMENZI. ANUNTUL oficial facut de FISC

in ExtraNews de

Fiscul românesc a intensificat în acest an notificarea persoanelor care obțin sau au obținut venituri din străinătate, anunțându-i că au obligația să le declare și să plătească pentru acestea impozite în Romania. Campania de informare face parte din programul de verificare a veniturilor persoanelor fizice, program ce are două direcții: prima îi vizează pe cei cu averi mari, de peste 20 milioane euro, iar cea de-a doua analizează situația fiscală a persoanelor considerate cu risc fiscal, în acest moment fiind identificate câteva zeci de mii de astfel de persoane. În categoria persoanelor cu risc fiscal se înscriu persoanele fizice în cazul cărora Fiscul constată că există o diferență între veniturile declarate și cele estimate ( în funcție de cheltuieli, investiții, proprietăți imobliare, autoturisme, participații în societăți comerciale, depozite bancare etc) de cel puțin 50.000 lei (circa 11.000 euro).

În acest context, o importanță crescută este acordată veniturilor din străinătate. Vă recomandăm să depuneți declarația privind aceste venituri, până cel târziu pe 25 mai (termenul limită), pentru a evita riscurile care ar putea fi generate de constatările ulterioare ale autorităților fiscale. Totuși, în eventualitatea în care vă veți confrunta cu o notificare de verificare, vă prezentăm drepturile și obligațiile pe care le aveți.

Anunţ extrem de important de la Fisc pentru românii din străinătate. Milioanele de români care câştigă bani în afara ţării, dar și cei care stau în România dar au venituri din alte țări trebuie să își plătească impozitul pe venit la fiscul din România. Dacă nu se vor supune acestei decizii, vor plăti amenzi substanțiale, care ajung la 500 de lei, anunţă libertatea.ro.

Legislația fiscala din România spune că persoanele fizice care au obținut în 2016 venituri în afara țării sunt obligate să le declare Fiscului, pentru impozitare, până în data de 25 mai 2017. Raportarea se face prin intermediul Formularului 201 și, în caz de nedepunere, contribuabilii riscă să fie sancționați cu până la 500 de lei.

Veniturile realizate în străinătate, ce sunt supuse impozitării în România, sunt, în principal, următoarele:

-din profesii liberale;

-din activități de producție, comerț și prestări de servicii;

-din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală (adică drepturi de autor);

-din cedarea folosinței bunurilor (adică închirierea terenurilor, caselor, mașinilor etc.);

-din activități agricole, piscicultură și silvicultură;

-cele sub formă de dividende și dobânzi;

-din premii;

-din jocuri de noroc;

-din pensii.

Veniturile salariale obținute în străinătate și plătite de un angajator din statul nu se impozitează în România, astfel că nu se impune declararea lor. ”Declarația privind veniturile realizate din străinătate” trebuie completată, în dublu exemplar, originalul trebuie depus la organul fiscal central în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal declarantul, iar copia este păstrată de plătitor. Formularul 201, în format tipărit, se depune fie direct la registratura organului fiscal, fie prin poștă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire), fie online. Ulterior, Fiscul emite și comunică persoanelor fizice o decizie de impunere prin care este stabilită suma ce trebuie plătită ca impozit pe veniturile din străinătate în anul 2016

Ce venituri se impozitează în România?

  • Aveţi reşedinţa permanentă în România (aveţi centrul de interes în România sau locuiţi acolo timp de cel puţin 183 de zile consecutive în decurs de 12 luni)? Atunci statul român vă va impozita totalitatea veniturilor obţinute oriunde în lume.
    În condiţiile în care continuaţi să rămâneţi rezident al ţării din care proveniţi va fi necesar să dovediţi acest fapt printr-un certificat de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului respectiv.
  • Nu sunteţi rezident permanent în România? Atunci va trebui să plătiţi impozit doar pentru veniturile obţinute pe teritoriul ţării.
  • Obţineţi venituri din alte ţări ale UE? Verificaţi să nu fiţi impozitat de două ori pentru acelaşi venit.

Cât va trebui să plătiţi?

  • Dacă angajatorul dumneavoastră este o persoană rezientă în România, acesta are obligaţia de a calcula, reţine şi vira impozitul pe veniturile obţinute din salarii. Veniturile dumneavoastră vor fi impozitate cu o cotă fixa de 16% impozitul fiind final. Nu aveţi obligaţii declarative.
  • Dacă angajatorul dumneavoastră este o persoană străină şi activitatea se desfăşoară în România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile, aveţi obligaţia de a vă calcula şi vira lunar impozitul pe veniturile din salarii, precum şi de a depune declaraţia corespunzătoare. Pentru a vă calcula venitul impozabil, trebuie să ţineţi cont de toate deducerile la care aveţi dreptul.

Veniturile dumneavoastră vor fi impozitate cu o cotă fixă de 16 % impozitul fiind final.

Cum şi unde trebuie să plătiţi?

în condiţiile în care aveţi obligaţia de a vă calcula şi vira impozitul (cazul 2), declaraţia se completează şi se depune lunar până în data de 25 inclusiv ale lunii următoare realizării venitului la administraţia fiscală, personal sau prin împuternicit.

Recurs/ reclamaţii

Eventualele reclamaţii se depun la angajator.

Ultimile din

Mergi la SUS