Informatii utile! Curiozitati si stiri din intreaga lume.

Ordonanță de urgență! Se dau 650 de lei de la STAT, AJUTOR pentru MAME! Vezi și tu ce TREBUIE SĂ FACI ca să BENEFICIEZI de acești BANI

in ExtraNews de

Potrivit unei ordonanțe de urgență a guvernului, mamele pot beneficia de un stimulent financiar de 650 de lei de la stat.

„Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului (…), obţin venituri supuse impozitului (…) au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei”, așa cum prevede legea în vigoare.

Stimulentul de inserţie se acordă în baza unei cereri scrise, care trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

-copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie;
-certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
-actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, după caz;
-actele doveditoare care să ateste veniturile obţinute în ultimele 12 luni înainte de data naşterii copilului;
-dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
-dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului; orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Cererea și documentele care îndeplinesc aceste condiții de acordare a stimulentului, trebuie depuse la primăria localității pe raza căreia solicitanții își iau domiciliul sau reședința, aceasta fiind transmisă apoi agențiilor teritoriale pentru prestații sociale.

Atenție! De acest stimulent de inserție beneficiază oricare dintre părinții copilului, dar nu amândoi. Aceștia primesc banii doar dacă aleg să revină la muncă înainte de terminarea concediului de creștere a copilului.Ultimile din

Privacy Policy Settings

Mergi la SUS