Informatii utile! Curiozitati si stiri din intreaga lume.

Formalitățile cumpărării unui imobil și obligațiile pe care le ai

in Diverse de

După ce ați încheiat o tranzacție, există anumite foralități de care cumpărătorul trebuie să fie conștient pentru a fi sigur că tot ce ține de imobilul cumpărat este în regulă. Un exepmlu este înscrierea dreptului său de proprietate în cartea funciară a imobilului respectiv.

 Cartea funciară este un ansamblu de documente descriptive ale unui imobil, atât din punct de vedere fizic cât şi juridic. În cartea funciară a unui imobil se regăsesc informaţii tehnice despre acesta (suprafaţa, localizare, vecinătăţi) sau juridice (proprietari, eventuale sarcini care grevează imobilul etc.). Potrivit Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare, 7/1996, în partea a II a a cărţii funciare se înscrie numele proprietarului şi actul sau faptul juridic care constituie titlul de proprietate precum şi menţionarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept.

Avantajul pe care îl aduce cu sine înscrierea în cartea funciară cumpărătorului este că îi interzice vânzătorului dreptul de a revendica imobilul sau de a-l înstrăina către alte persoane. Pentru vânzare este necesară  obţinerea unui extras de carte funciară, iar odată intabulat transferul unei proprietăți, datele proprietarului se modifică, împiedicându-l pe fostul proprietar să realizeze alte vânzări.

Singurul loc în care puteși realiza această formalitate este biroul notarial, care autentifică actele de transfer ale proprietății.

Proprietarul imobilului va fi desemnat cel ce va efectua prima intabulare a dreptului său, în cazul vânzărilor succesive. Ceilalți dobânditori urmând a i se adresa lui pentru restiruirea prețului sau plata de daune interese.

Pentru a vedea ofertele de pe piața imobiliară din România, accesează Flatfy.ro, motorul de căutare care cuprinde majoritatea anunțurilor cu apartamente și case de vânzare și închiriere din țară.

Motorul de căutare Flatfy este un site obiectiv, inovativ și confortabil, unde totul este organizat simplu și clar, astfel economisind clienților timpul de căutare, acesta fiind orientat spre necesitatea consumatorului .  Incă un plus este faptul că motorul de căutare a imobiliarelor din România poate fi accesat atât pe computer, cât și de pe tabletă și de pe telefonul mobil.

În ceea ce privește România, Flatfy a căutat, a găsit și a colectat toate anunturile de vânzare a imobiliarelor și cele pentru închirierea locuințelor din toate resursele existente în România. Aceștia au examinat informația, au verificat actualitatea și au structurat logic toate informațiile disponibile, plasându-le pe o singură pagină și într-un singur catalog .

O altă obligație de care dispune proprietarul prevede declararea proprietății la direcția de taxe și impozite locale, în vederea stabilirii și aplicării impozitului pe bunuri imobile. Această formalitate trebuie dusă la bun sfărșit în termen de 30 de zile de la data luării în proprietate a bunului imobiliar, iar nerespectarea ei atrage răspunderea contravenţională a noului proprietar, codul fiscal prevazând chiar şi o amendă în acest sens.

Antecontractul mai este denumit și  promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, dar în cazul în care dpoar una dintre părți se obligă, este numit promisiune unilaterală.

Ulterior încheierii precontractului, una dintre părți se poate răzgândi, caz în care cealaltă parte are dreptul de a recurge la o anumită sancțiune, în momentul nerespectării regulilor asumate de comun acord.

Se vor aplica prevederile pe care cele două părți le-au avut în vedere la întocmirea și semnarea antecontractului în cazul uei astfel de situații, având în vedere că, potrivit art. 969 cod civil, convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, fiind deci obligatorii.

De regulă, în precontractele de vânzare-cumpărare se prevede că, în cazul în care una dintre cele două părți se răzgândește, sancțiunea apilicată promitentului cumpărător este că acesta va pierde avansul achitat, iar cea aplicată promitentului vânzător este aceea că va plăti înapoi dublul avansului primit.

În cazul în care părţile nu au fost suficient de prevăzătoare încât să determine expres urmările încălcării precontractului, se aplică dispoziţiile generale ale legii civile.

Se poate ajunge chiar în justiție

Având în vedere dispoziţiile art. 1073 Cod civil, potrivit căruia creditorul are dreptul la îndeplinirea întocmai a obligaţiei şi în caz contrar are dreptul la dezdăunare, partea în culpă poata fi obligată, în justiţie, la executarea obligaţiei asumate.

Dacă vânzătorul nu mai dorește înstrăinarea bunului în condițiile impuse anterior, cumpărătorul are două opțiuni : cea de a solicita instanțeo de judecată pronunțarea unei hotărâri care să țină de vânzare-cumpărare, iar ulterior să consemneze prețul vânzării într-un cont la dispoziția vânzătorului ; sau poate alege să oblige promitentul vânzător la restituirea avansului primit şi la plata suplimentară de daune interese.

În situația opusă, cumpărptorul nu mai dorește să finiseze tranzacția, vânzătorul poate obține daune interese de la acesta. Desigur însă că în lumina art. 1073 Cod civil, şi vânzătorul poate solicita pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de vânzare cumpărare însă o astfel de soluţie nu este întotdeauna practică, posibiliăţile de obţinere a preţului fiind limitate.

Locatarul este îndatorat să asigure liniște, condiții cât mai omenești de viață în incinta bunului închiriat şi au izvorul în dispoziţiile codului civil şi ale legii 114/1996, părţile putând stabili, pe cale convenţională şi alte obligaţii.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 1420 Cod civil, locatorul este obligat :

-să predea locatarului lucrul închiriat sau arendat

-să menţină lucrul în stare de a se putea servi la utilizarea pentru care a fost închiriat sau arendat,

-să asigure folosinţa neîmpiedicată a bunului pe toată durata locaţiunii

Din cea de-a doua obligație se înțelege că, în cazul apariției stricăciunilor sau deteriorării lucrurilor, locatarul se obligă să garanteze și să plătească daunele, despăgubindu-l pe vânzător /proprietar(art. 1422 cod civil).

În cazul în care, până la mutarea în imobil a noului chiriaș, apar diferite evenimente care duc la deteriorarea locuinței, constractul de închiriere se consideră reziliat, însă pentru aceasta trebuie să se constate imposibilitatea întrebuinţării bunului fie de către părţi, de comun acord, fie prin intermediul instanţei de judecată.

Există și cazul în care bunul respectiv este doar parțial deteriorat, moment în care locatarul are posibilitatea de a solicita reducerea chiriei sau rezilierea contractului.

De astăzi, new.Flatfy.ro devine Korter.ro. Korter este un motor de căutare a imobiliarelor noi, o alegere confortabilă de găsire a complexelor rezidențiale din România.

Ultimile din

Mergi la SUS