Vistieria este goală. Finanțele împrumută încă 5,25 miliarde euro de pe piețele externe

in ExtraNews de

Ministerul Finanțelor propune înlocuirea unui articol din Hotărârea Guvernului nr. 1264/2010. Astfel în scopul acoperirii necesarului brut de finanţare prin emisiuni de titluri pe pieţele internaţionale de capital pentru perioada 2019 – 2020, suma maximă de 27 miliarde euro sau echivalent în orice valută, va fi înlocuită cu 31 miliarde euro sau echivalent în orice valută, arată hotnews.ro.

Vistieria este goală. Finanțele împrumută încă 5,25 miliarde euro de pe piețele externe

În forma sa actuală, spune nota de fundamentare, Hotărârea Guvernului nr.1264/2010 pentru aprobarea Programului – cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (MTN), cu modificările ulterioare, reglementează posibilitatea de a emite obligaţiuni pe pieţele externe, în sumă maximă, în orice moment, de 27 miliarde euro sau echivalent în orice valută. Valoarea obligaţiunilor emise şi nerambursate (în EUR și USD) în cadrul Programului MTN este în prezent de circa 26,98 miliarde euro (valoare calculată la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, valabil în data de 01 aprilie 2019), după cum urmează: 2012 – 2,01 miliarde dolari și 1,5 miliarde euro2013 – 1,5 mld USD și 2 mld EUR2014 – 2 mld USD și 2,75 mld EUR2015 – 2 mld EUR2016 – 3,25 mld EUR2017 – 2,75 mld EUR2018- 1,2 mld USD și 3,75 mld EUR2019 – 3,00 mld EUR. La momentul prezent, suma disponibilă pentru emisiuni de euroobligațiuni în cadrul Programului este de aproximativ 0,022 miliarde euro. În contextul implementării planului anual de finanțare a deficitului bugetar și de refinanțare a datoriei publice, pentru perioada 2019 – 2020, Ministerul Finanțelor Publice are în vedere emiterea de euroobligațiuni în valoare de aproximativ 8,25 milirde euro (echivalent) din care 3 miliarde euro au fost emise în data de 3 aprilie 2019. În consecință, spune MFP, pentru acoperirea nevoilor de finanțare de pe piețele externe pentru perioada 2019-2020 şi luând în considerare suma rămasă disponibilă de 0,022 miliarde euro se impune majorarea valorii totale a Programului MTN, cu suma de 4 miliarde euro.