Informatii utile! Curiozitati si stiri din intreaga lume.

Tichete lunare de 440 de lei pentru creșterea copiilor.

in ExtraNews de

Părinții pot beneficia de un ajutor destinat creșterii copiilor în valoare de 440 de lei, sub formă de tichete, potrivit dispoziților Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006. Tichetele de creșă se acordă la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui, celui căruia i s-au încredințat copiii spre creștere și educare ori în plasament familial, pe baza livretului de familie.

Acte necesare pentru obținerea tichetelor de creșă.

  • cerere pentru acordarea tichetelor de creșă;
  • actul doveditor eliberat de creșa sau, după caz, unitatea educațională la care este înscris copilul;
  • declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creșă; declarație pe propria răspundere că celălalt părinte nu beneficiază de concediul și indemnizația care se acordă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare;
  • livretul de familie eliberat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 495/1997 privind conținutul, eliberarea și actualizarea livretului de familie, cu modificările ulterioare. În situația in care nu a fost eliberat livretul de familie, cererea va fi însoțită de copia certificatului de naștere al copilului sau a extrasului de naștere. În cazul în care s-a prezentat extrasul de naștere, beneficiarul tichetelor de creșă are obligația ca în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere să depună copia acestuia la angajator;
  • alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern. Toate actele se depun la angajator. Tichetele de 440 de lei se oferă dacă aceste persoane nu beneficiază de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Ultimile din

Mergi la SUS