Informatii utile! Curiozitati si stiri din intreaga lume.

LEGEA SALARIZARII! Salarii de bază cuprinse între 4.100 lei și 5.105 lei pentru un medic primar și un medic primar dentist, între 2.036 lei și 2.535 lei pentru un farmacist, între 2.760 lei și

in ExtraNews de

Salarii de bază cuprinse între 4.100 lei și 5.105 lei pentru un medic primar și un medic primar dentist, între 2.036 lei și 2.535 lei pentru un farmacist, între 2.760 lei și 3.437 lei pentru un asistent medical, între 1.896 lei și 3.608 lei pentru un profesor sunt noile salarii propuse, marți, de Guvern angajaților din sănătate și educație. Cuantumul acestor salarii diferă în funcție de specializare, grad și vechime și este completat cu diferite sporuri.

În ultima formă a documentului pregătit de Guvern, un profesor universitar pleacă de la un salariu de bază de 2.991 lei și ajunge la 6.935 lei, iar un asistent universitar pronește de la 2.095 lei și se oprește la 2.762 lei.

TABEL Noile salarii propuse de Guvern angajaților din sănătate și educație

Un rector va avea un salariu de bază între 7.662 lei și 8.819 lei, iar un decan va avea între 6.474 lei și 7.662 lei.

TABEL Noile salarii propuse de Guvern angajaților din sănătate și educație

O infirmieră va avea un salariu de bază între 1.365 lei și 1.718 lei, iar un brancardier va avea între 1.360 lei și 1.693 lei.

TABEL Noile salarii propuse de Guvern angajaților din sănătate și educație

Proiectul pregătit de Guvern și prezentat anterior de Profit.ro prevede în continuare că pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, dar și pentru personalul auxiliar se adaugă indemnizația pentru învățământul special, prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază, gradația de merit, prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază, indemnizația pentru activitatea de dirigenție, respectiv indemnizație pentru învățători, educatoare, profesori pentru învățământul primar sau preșcolar, prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultată din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special și cu gradația de merit.

TABEL Noile salarii propuse de Guvern angajaților din sănătate și educație

Se adaugă și premiile premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, din ianuarie 2018.

TABEL Noile salarii propuse de Guvern angajaților din sănătate și educație

La cuantumul salariului astfel calculat se adaugă sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu  în același cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016.

TABEL Noile salarii propuse de Guvern angajaților din sănătate și educație

În sănătate sunt păstrate prevederile anunțate anterior de Profit.ro, respectiv stabilirea unei creșteri suplimentare de aproximativ 10% față de restul funcțiilor a salariilor debutanților, în vederea creșterii atractivității carierei în sistemul public de sănătate, stabilirea cuantumului salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat  la nivelul de 4.749 lei și premiile anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, din ianuarie 2017.

TABEL Noile salarii propuse de Guvern angajaților din sănătate și educație

Majorările salariale vor fi aplicate pentru 163.000 de salariați din sănătate și circa 280.000 de salariați din educație.

TABEL Noile salarii propuse de Guvern angajaților din sănătate și educație

Costul suplimentar total al salarizării bugetarilor, calculat în ultima formă a ordonanței redactate de Guvern, după propunerea de majorare a salariilor profesorilor și personalului didactic auxiliar în două tranșe, din care prima aplicată din luna august, iar a doua de la sfârșitul anului viitor, va ajunge la 3,45 miliarde de lei în 2018, relevă documentul obținut de Profit.ro. Pentru acest an, costul a fost calculat la 873 de milioane de lei, iar pentru anul viitor, la 2,6 miliarde de lei.

TABEL Noile salarii propuse de Guvern angajaților din sănătate și educație

Veniturile suplimentare încasate prin impozitarea noilor salarii este estimat la 349 milioane de lei în acest an, peste un miliard de lei anul viitor și 1,38 miliarde lei în 2018, astfel că deficitul rezultat s-a adâncit la 524 milioane de lei în acest an, 1,5 miliarde de lei anul viitor și peste două miliarde de lei în 2018.

TABEL Noile salarii propuse de Guvern angajaților din sănătate și educație

Guvernanții au intrat în negocieri spunând că anvelopa bugetară le permite să cheltuiască în plus cu salariile bugetarilor doar aproximativ 2 miliarde de lei, fostul ministru al Muncii fiind înlocuit recent pentru că a propus un proiect prea „scump”.

TABEL Noile salarii propuse de Guvern angajaților din sănătate și educație

În ceea ce privește eliminarea diferențelor de salarizare pentru funcții egale și muncă egală în cadrul aceleiași unități, prin aducerea salariilor la nivelul maxim aflat în plată la nivelul instituției publice, autorității publice, unității  pentru toate familiile ocupaționale, și eliminarea  diferențelor de salarizare pentru muncă egală în unități similare, prin acordarea a 70% din nivelul de salarizare al Secretariatului General al Guvernului, noul proiect explică acum exact cine va beneficia de aceste măsuri: aparatul propriu al ministerelor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu, salarizat la nivel de minister, Inspecția Muncii, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, salarizat la nivel de minister, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Consiliul Economic și Social, Agenția Națională de Presă Agerpres.

TABEL Noile salarii propuse de Guvern angajaților din sănătate și educație

De eliminarea  diferențelor de salarizare pentru muncă egală în unități similare, prin acordarea a 50% din nivelul de salarizare al Secretariatului General al Guvernului, va beneficia personalul salarizat la nivel de instituții deconcentrate din agențiile teritoriale pentru protecția mediului, comisariatele teritoriale ale gărzii naționale de mediu, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” salarizat la nivel de servicii publice deconcentrate.

TABEL Noile salarii propuse de Guvern angajaților din sănătate și educație

Pentru  personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor din aceeași instituție publică, respectiv unitate, soldele de funcție/salariile de funcție în care nu au fost cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcție/salariilor de funcție care cuprind aceste sume compensatorii.

TABEL Noile salarii propuse de Guvern angajaților din sănătate și educație

Aceste drepturi salariale vor fi acordate în două etape: 50% din acestea începând cu luna august 2016 și 50% începând cu luna august 2017.

TABEL Noile salarii propuse de Guvern angajaților din sănătate și educație

Începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice din aceeași instituție publică, autoritate publică, unitate care beneficiază de un salariu de bază/indemnizație de încadrare mai mici decât cele stabilite la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/ indemnizației de încadrare din cadrul instituției, autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

TABEL Noile salarii propuse de Guvern angajaților din sănătate și educație

Începând tot cu luna august 2016, pentru magistrații care beneficiază de un cuantum al indemnizației de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcție,  grad/treaptă,  gradație și tranșă de vechime în funcție, va fi salarizat la nivelul maxim al cuantumului indemnizației de încadrare din cadrul autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții. VEZI TABELE AICI

Ultimile din

Mergi la SUS