Informatii utile! Curiozitati si stiri din intreaga lume.

ZAMOLXE nu a fost un zeu inventat ca în majoritatea mare a religiilor ci o fiinţă în carne şi oase

in Educational de

Ceea ce veţi citi în continuare este o interpretare proprie a diferitelor izvoare istorice pe care le-am lecturat de-a lungul vremii. Trebuie să menţionez că ideile de mai jos sunt rodul propriei gândiri sau, dacă preferaţi, ale imaginaţiei mele gânduri ce mă frământă de mic copil, cu minime influenţe de-a lungul timpului. De asemenea trebuie ca eu să admit că este probabil să mă înşel dar voi să admiteţi că este posibil că DACIA din mintea mea să fi fost reală.

De la bun început voi menţiona că eu sunt adeptul teoriei originii extraterestre a omului (cel puţin parţială) şi a existenţei fenomenelor paranormale iar ceea ce voi spune în continuare nu-mi afectează dragostea faţă de strămoşi care nu diferă cu nimic faţă de cea a voastră, a oricui se simte un adevărat geto-dac.
Ca orice alt iubitor al DACIEI m-am folosit în principiu de scriitori contemporani dacilor dar şi nouă pentru a demonstra ideile mele. Pentru o mai uşoară parcurgere a textului dar şi redactare am reprodus citatul urmat de comentariul meu.

ZAMOLXE
„ZAMOLXIS, fiind (om ca toţi oamenii) ar fi trăit în robie la Samos ca sclav al lui Pythagoras … socot că acest ZAMOLXIS a trăit cu multă vreme înaintea lui Pythagoras” – Herodot
Acest citat arată că ZAMOLXE nu a fost un zeu inventat ca în majoritatea mare a religiilor ci o fiinţă în carne şi oase, cum voi arăta mai încolo, după puterile sale un extraterestru (nu exclud posibilitatea unui paranormal cu puteri rar întâlnite).

„Preot al celui mai venerat zeu al lor mai târziu ZAMOLXIS a sfârşit prin a fi considerat el însuşi zeu”.
De aici am dedus că ZAMOLXE ar fi extraterestru cu o putere mai mare decât a lui, poate un superior.
De ce numele de ZAMOLXE? Este evident pentru etimologi că rădăcina „zamol” înseamnă „pământ” nu neapărat în sensul de „ţărână” deci este posibil ca ZAMOLXE să-şi fi luat supranumele de „pământeanul”?
„Credinţa lor e că ei nu mor ci că cel care piere se duce la ZAMOLXIS, divinitatea lor pe care unii îl cred acelaşi cu GEBELEIZIS” – Herodot.

Ce se întâmpla după moarte nu ştim dar timpul ne-o va spune într-un fel sau altul, eu personal sunt sigur că există o explicaţie ştiinţifică a sufletului care ne scapă momentan. Existenţa mai multor zei la daci (ZAMOLXE, GEBELEIZIS, BENDIS) se poate datora prin apariţia între triburile dace a mai multor extratereştri, poate din constelaţii diferite care să fi fost consideraţi zei, fiecare cu atribute după felul în care au apărut pe pământ.
„Autonomia sufletului şi de asemenea câteva fenomene paranormale îi uimeau pe greci”
„Diodor afirma că „ZAMOLXE îşi atribuie puterea de a comunica cu Hestia”
„Strabon îl citează pe ZAMOLXE la un loc cu Amphiaraos, Trophius, Orpheu şi Musaios adică cu personaje renumite prin prestigiul lor mantic şi taumaturgic” – Eliade.
Cu siguranţă extraterestrii deţin astfel de puteri, citatele de mai sus mai ales cu pasaje din Herodot, ar putea fi astfel justificate, scriitorii antici încercând să enumere fenomenele paranormale de care era capabil ZAMOLXE prin comparaţie cu zeităţile lor.
Să nu uităm că mama împăratului roman Galerius care s-a născut în Dacia adora zeii munţilor după cum ne spune Lactantianus. E dificil să-ti imaginezi că zeul principal al geto-dacilor, singurul care a interesat pe greci şi mai târziu elita lumii elenistice şi romane şi pe care scriitorii n-au încetat să-l pomenească să nu fi fost măcar parţial aşa cum a fost prezentat, impedimentul ar fi interpretio gaetica, străinii neînţelegând corect credinţa geto-dacă.
Ca o concluzie eu îl consider pe ZAMOLXE un strămoş extraterestru al geto-dacilor care comunica cu dacii prin intermediul unor persoane cu puteri paranormale adică preoţii.
DECENEU
Criton, doctorul personal al lui Traian, a afirmat că DECENEU ar fi putut conferi puteri uimitoare regelui. Acesta l-am considerat un argument în plus concepţiei mele despre puterile paranormale ale lui Deceneu.
„Geţii îl ascultau în toate şi că erau înzestraţi cu o inteligenţă naturală îi învăţa aproape toată filozofia … morala … instruindu-i în fizică, el îi îndruma să trăiască conform naturii sub domnia propriilor legi (belagines) … îi învăţă logica şi reuşi să-i facă abili în gândire şi superiori altor popoare … îi învăţă să observe cele 12 semne ale zodiacului şi cursul planetelor şi toată astronomia. El le explică cum creşte şi descreşte faţa lunii şi le arătă cu cât globul încins al Soarelui depăşeşte în mărime planeta noastră terestră şi le explică numele a 346 de stele.” – Iordanes Cum s-ar putea explica fantasticele cunoştinţe care le deţinea acest preot mai ales cele despre astronomie? Răspunsul meu: contactul cu extraterestrii.

KTISTAII
„Medicii regelui trac ZAMOLXIS despre care se spune că stăpânesc meşteşugul de a te face nemuritor”
„După cum nu trebuie să încercăm a vindeca ochii fără a vindeca capul ori capul fără să ţinem seama de trup tot astfel nici trupul nu poate fi însănătoşit fără suflet” – Platon
Aceste citate din Platon demonstrează cunoştinţele preoţilor daci despre vindecarea atât clasică (a se vedea operaţiile reuşite pe creier) cât şi cu ajutorul bioenergiei.
V. Pârvan ne comunică una din denumirile ktistailor: kapnobatai („cei ce merg prin nouri”). Acest lucru mă face să mă gândesc la un fenomen paranormal foarte apropiat de sufletul meu şi anume levitaţia. Bineînţeles că şansele acestei explicaţii sunt minime dar să ne gândim şi la extra-corporalizare, la călătoria cu nave prin nori, sau călătoriile lor prin munţii încununaţi cu nori, dar cea mai pragmatică explicaţie ar fi folosirea unor anestezice gazoase în scop medical.
De menţionat cunoştinţele despre scurgerea timpului (unul din cele mai exacte calendare ale antichităţii). Este cunoscut că VEZINA marele preot din timpul lui DECEBAL scapă de pe câmpul de luptă de la Tapae prefăcându-se mort. Ce căuta pe câmpul de luptă? Nu ar fi trebuit să stea deoparte? Dacă era un luptător paranormal? Las la latitudinea voastră aceasta ipoteză. Despre prezenţa religiei în război ne mai stă la îndemână un citat: „şi-au mişcat capetele şi tolbele pline de săgeţi şi în gurile getice a fost un lung murmur”.

KOGAIONON
„După ce s-a retras într-o peşteră inaccesibilă altora … Numele lui e KOGAIONON la fel cu al râului care curge pe lângă el” – Strabon
Comentariul pe marginea acestui citat mi se pare de prisos. În ipoteza pe care am avansat-o, ce altă formă de relief ar oferi mai multe avantaje unui extraterestru? Muntele inaccesibil te apără de vizitatori nepoftiţi, oferă un loc viabil pentru aterizările navelor iar peşterile pot fi o locuinţă foarte bună. Problema care ar trebui cu adevărat studiată este găsirea acestui loc şi folosirea lui cât mai pragmatic.
DACII
Ce aş putea spune mai mult decât că „geto-dacii sunt cei mai viteji dintre traci şi cei mai drepţi” sau decât au spus sutele de scriitori care de-a lungul vremii au avut doar vorbe de laudă pentru acest popor măreţ? Vă las pe voi să meditaţi la asta şi cel mai important să trageţi concluziile necesare.

ÎNCOLŢIŢI SĂMÂNŢA STRĂBUNĂ DIN VOI

Staţi doar o clipă şi gândiţi-vă la discuţiile care le-aţi purtat cu prietenii despre ROMÂNIA. Puneţi în balanţă ce aţi spus despre patria noastră. Nu-i aşa că înclină spre cuvintele de rău, sa nu spun obscene? Faptul că nu avem conducători (nu înţelepţi sau corecţi, nu avem deloc) ar trebui să ne pună pe gânduri şi să nu lăsăm să se ducă pe apa sâmbetei tot ceea ce străbunii noştri au sfinţit cu sângele lor.
Vă simţiţi bătuţi de vânturi din toate părţile şi de toate mirosurile, nu-i aşa? Vă propun un mic experiment: închideţi ochii pentru o clipă şi lăsaţi să vă curgă prin faţă zorii zilei în munţii SARMIZEGETUSEI, amurgul la VORONEŢ, la HUMOR, pe valea ARIEŞULUI, în munţii ZARANDULUI, în lunca ARGEŞULUI ori la COZIA, DEALU, NEAMŢ, SUCEAVA, pe OLT, DUNĂRE sau pe malul MĂRII NEGRE, fantasticul tărâm de legende oriunde aţi fi în ţara asta a ROMÂNIEI. Deschideţi-vă inimile şi primiţi în ele pe BUREBISTA, DECEBAL, MENUMORUT, ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT, MIRCEA CEL BĂTRÂN, VLAD ŢEPES, MIHAI VITEAZUL, IANCU DE HUNEDOARA, ALEXANDRU IOAN CUZA, mareşalul ANTONESCU, EMINESCU, CREANGĂ, SADOVEANU, oricare personalitate pe care nu am amintit-o şi de care vă simţiţi aproape.

Fiţi sinceri o clipă şi recunoaşteţi ce simţiţi: o forţă care nu vă lasă să staţi cu mâinile în sân şi să nu nu faceţi ceva care să contribuie la visul pentru care trăiau şi luptau strămoşii noştri: o ţară respectată şi admirată; e forţa măreţei GETO-DACII care a lăsat în voi spiritul de luptător dac. Cultivaţi-l şi visul va deveni o realitate binecuvântată şi apărat de străbunul ZAMOLXE.

Ultimile din

Mergi la SUS