Informatii utile! Curiozitati si stiri din intreaga lume.

Ultimele promisiuni ale lui Ceauşescu. Ce visa dictatorul să se întâmple în anii 1991-1995. ” Vom munci şi vom lupta, ţara o vom înălţa”

in Diverse de

O ţară cu peste 8 milioane de salariaţi, investiţii de 1,7 miliarde de lei vechi, 35 de milioane de oi, un produs naţional brut de 1,6 miliarde de lei. Acestea au fost previziunile şi promisiunile lui Ceauşescu pentru cel de-al IX-lea cincinal (1991-1995), făcute cu prilejul ultimului Congres PCR.

Cu o lună înainte de Revoluţia din decembrie 1989, Ceauşescu a adunat la Bucureşti, la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, peste 3300 de delegaţi. În faţa audienţei, timp de şase ore, Ceauşescu şi-a rostit cel mai lung discurs din carieră: Raport la al IV-lea Congres al PCR. Dictatorul a vorbit aproape trei ore despre marile realizări din primele cincinale şi alte trei despre ceea ce urma să aibă parte România în al 9 lea cincinal, după 1990.

După visurile măreţe ale dictatorului, în anii 1991-1995 România ar fi urmat să cunoască cea mai mare dezvoltare economică şi socială, iar cincinalul al 9 lea se voia cincinalul de aur, ”faza superioară a Programului de făurire a societăţii socialiste multilaterar dezvoltatate“. ”În cincinalul 1991-1995 se vor asigura dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naţionale, eliminarea unor contradicţii care au apărut în dezvoltarea diferitelor ramuri şi lichidarea unor rămâneri în urmă, asigurând o asemenea creştere a economiei naţionale care să satisfacă în condiţii tot mai bune necesităţilor economico-sociale de bună aprovizionare şi de export, cerinţă fundamentală a înaintării ferme a României spre noi culmi de progres şi civilizaţie”, spunea dictatorul Ceauşescu la ultimul congres al PCR.

Producţie industrială crescută cu 50% şi finalizarea întregului sistem de irigaţii Realizările promise de Ceauşescu vizau toate domeniile de activitate.”Productia – marfa industriala – urmează să crească cu 30-50%, dar este necesar să avem în vedere că, în cadrul dezbaterilor în partid şi cu întregul popor, s-a subliniat că este necesar să considerăm acest spor ca minim – şi trebuie să acţionăm pentru o creştere mai accentuată(…). Având în vedere rezervele existente, până în 1995, producţia de lignit şi cărbune trebuie să ajungă la circa 80 milioane tone, iar cea de huilă cocsificabilă la peste 20 de milioane de tone, asigurându-se cel puţin 90% din necesarul de carbune cocsificabil. Va trebui să creasca producţia de metale neferoase, care trebuie să asigure în intregime, necesarul economiei naţionale”, promitea dictatorul. După promisiunile lui Ceauşescu, până în 1995 ar fi urma să se realizeze irigarea a cel puţin 6 milioane de hectare: ”Este necesar să asiguram înfaptuirea în cele mai bune condiţii a programului de irigaţii şi amenajări funciare, astfel încât până în 1995 să se realizeze irigarea acel puţin 6 milioane de hectare, urmând ca până în anii 2000 să încheiem organizarea întregului sistem naţional de irigatţi, care va ajunge la circa 7-7,5 milioane de hectare teren agricol, din care cel putin 5,5 milioane hectare teren arabil”.

O ţară cu 35 de milioane de oi

În ceea ce priveşte agricultura, Ceauşescu visa la o recoltă de cel putin 50 de milioane de tone de cereale pe an, după 1995.Planurile lui Ceauşescu vizau inclusiv creşterea efectivelor de animale. ”În viitorul cincinal vom realiza în intregime obiectivele privind cresterea efectivelor de bovine la cel putin 11 milioane, dintre care 5 milioane vaci cu lapte si la cel putin 30-35 milioane de oi, din care cel putin 30-35 milioane de oi-mame”, spunea Ceauşescu în noiembrie 1989. Investiţiile măreţe, cifrele astronomice şi previzunile populiste de la ultimul congres al PCR au fost primite cu urale şi aplauze.

”În urmatorul deceniu, se vor realiza investitii de 3.200-3.500 miliarde de lei, din care 1.600-1.700 miliarde de lei in cincinalul al IX-lea.Pe acesta baza se vor crea conditiile ca, în 1995, toate judetele sa realizeze un volum de activitate economica pe locuitor de cel putin 100 mii lei, iar in peste 20 de judete sa se depaseasca 150 mii lei”, mai promitea Ceauşescu în noiembrie 1989 în uralele a peste 3300 de comunişti. 700.000 de apartamente În discursul său, Ceauşescu a prezentat principalii indicatori ai dezvoltării României în cincinalul al 9 lea. Aceştia prevedeau o Românie cu peste 8 milioane de salariaţi, un produs social în 1995 de peste 3,2 miliarde lei, un venit naţional în 1995 de peste 1,4 miliarde lei şi un produs naţional brut de aproape 1,7 miliarde lei, până în 1995. Din fondul statului ar fi urmat să fie construite până la finalul celui de-al 9 lea cincinal 700.000 de apartamente.

Citeste mai mult: adevarul.ro

Ultimile din

Mergi la SUS