Informatii utile! Curiozitati si stiri din intreaga lume.

ULTIMA ORA! 15.000 de EURO pentru FERMELE MICI!

in ExtraNews
DISTRIBUIE PE FACEBOOK

SPRIJIN FINANCIAR FERME MICI! Fermele mici pot să solicite un sprijin financiar de maxim 15.000 de euro. Linia de finanțare pentru submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici va fi lansată în aprilie, informează Ministerul Agriculturii. Alocarea financiară pentru această sesiune de depunere a proiectelor este de 100 de milioane de euro.

Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

OBIECTIVE:

· Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;
· Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;

BENEFICIARII:

Fermierii, care dețin în proprietate  sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică
Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999  SO (valoarea producției standard)

Stabilirea dimensiunii economice se face conform situației existente la momentul depunerii Cererii de Finantare, asa cum este înregistrată IACS (Sistemul Integrat de Administrare și Control) APIA din perioada de depunere stabilită conform legislației naționale și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, precum și la primărie în Registrul Agricol.

Beneficiarul trebuie să aibă exploatația agricolă înregistrată cu cel puțin 2 ani înainte de solicitarea sprijinului.

Se va verifica inclusiv condiția de întreprinderi partenere sau legate pentru încadrarea in categoria de microîntreprindere sau întreprindere mică. Vor fi eligibili solicitanții care, indiferent de activitatea desfășurată și în alte întreprinderi agricole sau non-agricole, respectă statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică.

Beneficiarul trebuie să aibă domiciliul/ sediul social în localitatea în care este înregistrată exploatația agricolă. În cazul în care solicitantul este angajat, locul de muncă trebuie să fie în aceeasi localitate sau într-o zonă limitrofă. Aceste condiții trebuie îndeplinite în maxim 9 luni de la data semnării Deciziei de Finanțare. Dacă beneficiarul se angajează după 9 luni de la semnarea Deciziei de Finanțare, are obligația să notifice AFIR în termen de 10 zile calendaristice de la data angajării.


SPRIJINUL  NERAMBURSABIL de maxim 15.000 Euro:

Se acordă în două tranșe astfel:
– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

Se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol)

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de sprijin, beneficiarul face dovada creșterii performanțelor economice ale exploatatței, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de Afaceri, iar acest Plan trebuie pus în aplicare în termen de 9 luni de la data semnării deciziei de acordare a banilor.  

În cazul fermelor de animale, Planul de Afaceri va prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării Planului de Afaceri, respectiv înainte de acordarea tranșei a doua); dacă exploatația agricolă are deja o platformă de gestionare a gunoiului de grajd care respectă normele de mediu/ care trebuie adaptată la normele de mediu, se va detalia acest aspect în Planul de Afaceri.

O exploatatie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei submăsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta submăsură.

În cazul investițiilor în exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatațiile de viță de vie pentru vin din arealele vitiocole nominalizate prin Ordinul nr. 397/2003 (prevăzute în Anexa nr. 7 la Ghidul Solicitantului).

În cazul înființării/ reconversiei plantațiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafețele incluse iî Anexa din Cadrul National de Implementare aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul Solicitantului, exceptând cultura de căpșuni în spații protejate sș pepinierele, acestea putând fi înființate pe întreg teritoriul național.

IMPORTANT! Sesiunea de depunere a proiectelor pentru această submăsură va fi deschisă în aprilie 2017. Alocarea financiară este de 100 de milioane de euro.

Surse: Ministerul Agriculturii, AFIR Agroinfo.ro


DISTRIBUIE PE FACEBOOK

Loading...

Privacy Policy Settings

Mergi la SUS