Statul oferă bani familiilor cu unul sau mai mulți copii! Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a primi între 300 şi 1.200 de lei

in ExtraNews de

Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat marţi acordarea unui ajutor social de până la 1.200 de lei pentru familiile monoparentale, solicitanţii putând depune documentele necesare în vederea obţinerii banilor începând cu data de 4 decembrie.

„În acest moment, din partea statului, prin ministerul de resort, aceste familii primesc o sumă infimă, este vorba de circa 100 de lei. Astfel, pentru familiile monoparentale cu venit net lunar per membru de familie de până la 200 de lei, se acordă o sumă de 300 de lei pentru familiile cu un copil, 600 de lei pentru familiile cu 2 copii, 900 de lei pentru familiile cu 3 copii şi 1.200 lei pentru familiile cu 4 sau mai multi copii. Pentru familiile monoparentale cu venit net lunar per membru de familie cuprins intre 201 si 530 lei, se acordă o sumă de 200 de lei pentru familiile cu un copil, 400 de lei pentru familiile cu 2 copii, 600 de lei pentru familiile cu 3 copii şi 800 lei pentru familiile cu 4 sau mai mulţi copii”, a precizat primarul general Gabriela Firea.

Vor putea beneficia de ajutorul comunitar pentru familia monoparentală, familiile care îndeplinesc următoarele condiţii:părintele are domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Bucureşti, figurează în baza de date a DGASPC de sector ca beneficiar al alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală.

Stimulentul financiar se acordă doar prin virament bancar.

Actele necesare sunt: cerere tip, declaraţie privind componenţa familiei, extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, adeverinţă emisă de organele fiscale prin care se atestă lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat/local.

Cererile vor fi depuse începând cu data de 4 decembrie 2017, de luni-vineri, intre orele 9:00 – 15:00, la următoarele sedii: Centrul de mentorat pentru structurile economiei sociale, situat in Sos. Stefan cel Mare, nr. 1, sector 1 pentru cetăţenii cu domiciliul pe raza sectorului 1; Centrul de informare si consiliere pentru cetăţeni din Sos. Stefan cel Mare, nr. 38, sector 2 – pentru cei cu domiciliul pe raza sectorului 2; Spălătoria Socială cu sediul în Strada Armeniş, nr. 2, sector 3 – pentru cei care locuiesc în sectorul 3; Spălătoria Socială din Aleea Turnu Magurele, nr. 17, Sector 4 – pentru cetăţenii cu domiciliul pe raza sectoarelor 4 şi 5; Spălătoria Socială din Drumul Taberei nr. 24, sector 6 – pentru cetăţenii cu domiciliul pe raza sectorului 6.