Informatii utile! Curiozitati si stiri din intreaga lume.

Şomerii primesc de la stat primă de instalare in valoare de 12.500 de lei la angajare

in ExtraNews de

Noi măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă au fost adoptate de Guvern. Una dintre acestea fiind acea că şomerii care, dacă decid să îşi schimbe domiciliul la o distanţă mai mare de 50 kilometri, pentru a deveni angajaţi, vor beneficia de o primă de instalare de 12.500 de lei.

Astfel membrii guvernului se angajează să ofere o serie de măsuri care să încurajeze mobilitatea forţei de muncă, în contextul în care foarte multe zone ale ţării sunt depopulate şi duc lipsă de angajaţi.

Primele prevăzute în această Ordonanţă sunt în număr de trei. Se vor acorda în acest sens o primă de instalare care se ridică la 50% din cuantumul de 12.500 lei, o primă de activare în valoare de 500 de lei care se acordă celui care nu părăseşte 3 luni noul loc de muncă şi o primă de încadrare. În plus guvernanţii se angajează să ofere o cotă parte din decontarea cheltuielilor cu naveta.

Decontul navetei se va calcula la 0,5 lei pe kilometru parcurs. „Vor putea beneficia de prima de instalare şi persoanele de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul de liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul UE şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 de luni şi care îndeplinesc condiţiile legale. Beneficiarii acestor drepturi vor avea obligaţia să prezinte la agenţia de ocupare a forţei de muncă teritorială la care sunt înregistraţi şi care le-a stabilit şi acordat drepturile respective sau la care le-a fost transferat dosarul ca urmare a schimbării domiciliului sau stabilirii reşedinţei într-o localitate din alt judeţ, dovada emisă de angajator că sunt încadraţi”, precizează Guvernul printr-un comunicat.

Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, după cum urmează:

a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul;

b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoţite de membrii familiei care îşi schimbă domiciliul;

c) în cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;

d) în situaţia în care persoanelor care îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare li se asigură de către angajator sau autorităţile publice locale sau centrale, locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiază, fiecare, doar de o primă de instalare în cuantum de:

– 3.500 lei pentru situaţiile prevăzute la punctele a) şi c);

– 6.500 lei pentru situaţia prevăzută la punctul b); Documentele justificative vor fi depuse personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti (acolo unde persoana se află în evidenţă).

Ultimile din

Mergi la SUS