Informatii utile! Curiozitati si stiri din intreaga lume.

Proiect de ordonanță de urgență: FERMIERII ROMÂNI sunt AJUTAȚI SĂ CUMPERE PĂMÂNT!

in ExtraNews de

Un proiect de ordonanță de urgență, publicat pe pagina Ministerului Agriculturii, anunță instrumente avantajoase de finanțare a fermierilor români care ar trebui să-i ajute pe aceștia să cumpere mult mai ușor terenuri agricole.

În România, în sistemul bancar valoarea unor categorii de terenuri agricole luate în garanție este evaluată la cca 40% din valoarea de piață a acestora, se arată în proiectul ordonanței de urgență.

Media numărului de animale pe exploatație în cazul exploatațiilor cu până la 100 animale/fermă este de numai 2,33 capete/exploatație, ceea ce impune măsuri economice pentru creșterea efectivului de animale prin asigurarea suprafețelor de teren necesare asigurării bazei furajere pentru efectivele existente și pentru creșterea acestora.

Pentru creșterea suprafețelor medii exploatate in sectorul vegetal în vederea eficientizării exploatațiilor sunt necesare măsuri de sprijin pentru achiziția de teren agricol similare celor pentru creșterea efectivelor de animale.

Se propune creșterea procentului de garantare de la 50% la 80% pentru fermierii care solicită credite bancare pentru achiziționarea de teren agricol:

a) până la maximum 80% din valoarea creditelor acordate de către instituţiile finanţatoare pentru achiziţia de terenuri agricole. Diferenţa de garanţii necesare pentru acoperirea integrală a creditului şi a dobânzilor aferente primului an de creditare va fi asigurată la acordarea creditului de către împrumutaţi cu terenurile achiziţionate şi/sau alte bunuri aflate în proprietatea acestora sau a terților garanți;

b) până la maximum 80% din valoarea creditelor acordate de instituţiile finanţatoare, fermierilor pentru finanţarea productiei agricole, finanțarea producției piscicole și a investiţiilor în domeniul agricol si cel al acvaculturii, altele decat cele finanțate din PNDR 2014-2020 și POPAM 2014-2020.

c) până la maximum 80 % din valoarea creditelor acordate de instituțiile finanțatoare beneficiarilor PNDR 2014 – 2020, respectiv POPAM 2014-2020, pentru finanțarea proiectelor de investiții sprijinite prin aceste programe.

Anual, din Fondul pentru garantarea creditelor se vor aloca aceste sume. Sunt garantate împrumuturi de până la 3 milioane de euro.

Măsurile vizează reglementarea unei situații extraordinare generată, pe de o parte, de imposibilitatea achiziției de terenuri agricole în vederea extinderii exploatațiilor agricole, pentru modernizare și eficientizarea acestora, situație care trenează de mult timp și poate provoca destabilizarea întregului sector agricol, iar pe de altă parte, de imposibilitatea accesului la finanțarea producției agricole și a producției piscicole, pentru categoriile cele mai sensibile de beneficiari.

Prin măsurile adoptate, aceștia ar avea acces la finanțare încă de la începutul anului 2018, cu beneficii din primăvara anului 2019, precum și facilitarea accesului la credite și microcredite care pot oferi premisa accesării, din toamna anului 2019 a unor măsuri din PNDR, crescând astfel semnificativ gradul de absorbție al fondurilor alocate României pentru agricultură și spațiul rural.

Proiectul de act normativ, care modifică Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.43/2013, propune și eliminarea definiției fermei de familie, a reglementării exclusive a susținerii fermelor de familie și lărgirea accesului la măsurile promovate prin actul normativ și pentru alte categorii de beneficiari, respectiv finanţarea și garantarea pentru sectorului agricol și pentru acvacultură; modificarea definițiilor pentru achiziție de teren, microcredit, precum si fluidizarea mecanismului de garantare.

Ultimile din

Mergi la SUS