Informatii utile! Curiozitati si stiri din intreaga lume.

Programul „Prima împădurire” 6.000 de euro pe hectar, pentru cei care îşi împăduresc terenurile disponibile

in ExtraNews de

În perioada 16 septembrie 2019, ora 09:00 – 13 decembrie 2019, ora 14:00 se desfășoara cea de a 4-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurire”, aferentă submăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul PNDR 2014-2020.

Alocarea financiară a acestei sesiuni este de 15.000.000 euro.

Prima etapă în accesarea sprijinului este cea de identificare a terenurilor care urmează a fi împădurite. În acest sens, MADR invită potențialii beneficiari să solicite eliberarea Notei de constatare la Centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Potențialii beneficiari trebuie să aibă în vedere că Proiectul tehnic de împădurire nu poate fi depus la Garda Forestieră, în vederea avizării, cu mai puțin de 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

Prin această schemă se acordă sprijin financiar pentru înființarea de plantații forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție. Beneficiarii schemei pot fi deținătorii publici și privați de teren agricol și formele asociative ale acestora.

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole și neagricole, sub forma a două prime, după cum urmează:

Primă de înființare a plantațiilor forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire – acordată pentru toți beneficiarii schemei,
Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantației forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcție de categoria de beneficiar și tipul de teren.
Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat în baza prezentei scheme este de 7.000.000 euro, valorile costurilor standard acordate fiind prezentate în tabelul de mai jos, cu precizarea că valorile din paranteză sunt aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, conform legislației naționale aplicabile.

Bani pentru pădurile generaţiilor viitoare

Proprietarii de terenuri agricole care vor dori să intre în programul „Prima împădurire” vor primi în primul an, la înfiinţarea pădurii, câte 6.000 de euro de hectar. În următorii ani vor primi câte 2.700 de euro de hectar.

Principala condiţie impusă celor care primesc banii este că trebuie să întreţină şi să păstreze pădurea până în momentul în care arborii ajung la maturitate şi pot fi tăiaţi.

Cei care nu respectă aceasta regulă pierd banii, dar şi subvenţiile ulterioare de la APIA.

Sprijinul financiar acordat fermierilor ca valoare fixă este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime.

Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire. Se acordă, de asemenea, o primă anuală, care acoperă lucrările de întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă de maximum şase ani până la închiderea stării de masiv, efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv şi pierderile de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafaţa împădurită.

Beneficiari ai măsurii pot fi deţinătorii publici de teren agricol şi neagricol, deţinătorii privaţi de teren agricol şi neagricol şi forme asociative ce deţin teren agricol şi neagricol.

În categoria deţinătorilor publici de teren sunt incluse unităţile administrativ-teritoriale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor şi ale altor persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora. Beneficiarii publici sunt eligibili doar pentru prima de împădurire.

Deţinătorii privaţi de teren includ persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.

Totodată, terenurile propuse spre împădurire trebuie să respecte anumite criterii de eligibilitate.

De exemplu, terenul agricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în urmă cu cel puţin doi ani, iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de eco-condiţionalitate (GAEC/SMR) relevante.

Dintre terenurile propuse pentru împădurire prioritate au cele situate în zonele deficitare în păduri, dar se iau în calcul şi alţi factori, cum ar fi mărimea plantaţiei, funcţia plantaţiei forestiere realizate şi diversitatea speciei etc.

Rolul pădurilor în asigurarea unui echilibru al ecosistemului este extrem de important, reducerea evaporării apei din sol şi menţinerea umidităţii pe o rază de câţiva kilometri în jur, precum şi importanţa lor în combaterea inundaţiilor sunt doar câteva din beneficiile care impun sprijinirea înfiinţării de noi culturi forestiere.


Ultimile din

Mergi la SUS