Numerologia vă poate indica sansele care se ivesc pe parcursul existenţei dumneavoastră. Metoda prin care aflam momentele cruciale din viata! Vei ramane uimit!

in Diverse de

Şansele care se ivesc pe parcursul existenţei dumneavoastră apar în cicluri. Numerologia vă poate indica acest lucru, dar nu poate face prorociri, pentru că ea nu vă poate ghici viitorul. Ziua de mâine este influenţată de ziua de azi. Ceea ce, totuşi, poate face numerologia este să vă arate evenimentele şi şansele cu care este probabil să vă confruntaţi. Ce se va întâmpla atunci – depinde exclusiv de dumneavoastră. Aşadar există locul potrivit şi momentul potrivit şi este posibil să calculăm acest lucru, însă numai de dumneavoastră depinde dacă veţi profita sau nu de şansele ce vi se vor oferi.

Data completă a naşterii dumneavoastră este baza de la care se vor forma ciclurile existenţei în viaţa dumneavoastră. Acest capitol, ca şi cel care urmează, vă va arăta cum să îl descoperiţi pe cel mai important dintre ele. Modul de expertizâ pe care îl folosiţi pentru a analiza efectul combinat al acestor numere este cel care determină eficienţa prognozei dumneavoastră.

CELE  TREI CICLURI ALE VIEŢII

Viaţa dumneavoastră este împărţită in trei etape sau cicluri. Cel dintâi este reprezentat de numărul fadic al lunii in care v-aţi născut. Cel de-al doilea – de numărul fadic al zilei dumneavoastră de naştere, iar ultimul – de numărul anului naşterii dumneavoastră, obţinut prin adunare fadică.

în SUA data se scrie începând cu luna, în vreme ce în Romania se scrie întâi ziua. în capitolul de faţă vom folosi sistemul american pentru că aceasta este metoda convenţională de calcul utilizată în numerologie. Indiferent de locul în care v-aţi nascut, pentru calculele ce vor urma respectaţi întotdeauna ordinea următoare: luna naşterii, ziua naşterii, anul naşterii.

Următoarea dată de naştere aparţine fostului preşedinte sovietic Nikita Hruşciov: 4.17.1894. După aplicarea adunării fadice, data lui va arăta astfel:

4.8.4. Aşadar primul ciclu, dat de numărul lunii naşterii, va avea vibraţia cifrei 4. Cel de-al doilea (numărul zilei de naştere) – vibraţia cifrei 8, iar cel de-al treilea (numărul anului naşterii sale) – vibraţia cifrei 4.

Primul ciclu al vieţii dumneavoastra începe la naştere. Pentru a afla când începe cel de-al doilea, scădeţi cifra destinului dumneavoastră din numărul 36-acestui număr, adică lui 9 multiplicat de 4 ori, îi este atribuit un simbolism ocult foarte putemic. Cel de-al doilea ciclu durează 27 de ani (adică 9 multiplicat de 3 ori) şi este urmat de cel de-al treilea ciclu, care durează pânâ la moartea dum-neavoastră sau până ce are loc acea tranziţie pe care Samuel Butler o descrie ca pe „o călătorie ceva mai specială în străinătate”.

Fiecare ciclu indică tendinţa generală a unei anumite părţi din viaţa dumneavoastră.

Pentru cifra destinului 1: cel de-al doilea ciclu începe la 35 de ani, cel de-al treilea la 62.

Pentru cifra destinului 2: al doilea ciclu începe la 34 de ani, al treilea la 61.

Pentru cifra destinului 3: al doilea ciclu începe la 33 de ani, al treilea la 60.

Pentru cifra destinului 4: al doilea ciclu începe la 32 de ani, al treilea la 59.

Pentru cifra destinului 5: al doilea ciclu începe la 31 de ani, al treilea la 58.

Pentru cifra destinului 6: al doilea ciclu începe la 30 de ani, al treilea la 57.

Pentru cifra destinului 7: al doilea ciclu începe la 29 de ani, al treilea la 56.

Pentru cifra destinului 8: al doilea ciclu începe la 28 de ani, al treilea la 55.

Pentru cifra destinului 9: al doilea ciclu începe la 27 de ani, al treilea la 54.

ClFRELE CICLURILOR

Ciclul aflat sub vibraţia:

cifrei 1 – Ciclul se caracterizează prin nevoia de a sta pe propriile picioare. Evenimentele care apar îi adaugă o doză de independenţă. Persoana respectivă se preocupă de propriile sale nevoi, dar uneori este posibil să îşi piardă răbdarea. Noi oportunitaţi se manifestă în această perioadă şi îi vor fi oferite poziţii de conducere, chiar dacă nu sunt dorite. Persoana aflată în acest ciclu trebuie să fie hotărâtă şi să aibă încredere în propriile forţe.

cifrei 2 – în cursul acestui ciclu apar oportunităţi de a se integra în anumite grupuri, de a lucra în cadrul unor organizaţii mari sau de a intra într-o echipă. Persoanele sunt sensibile la părerile celor din jur, au mulţi prieteni şi este posibil să aibă parte de recunoaştere publică, deşi, de cele mai multe ori, făra să întreprindă nimic pentru a o obţine. Au nevoie de companie, iar în această perioadă evenimentele se dezvoltă cu încetineală, aşa încât este posibil să fie nevoite să urmeze calea indicată de ceilalţi.

cifrei 3 – Este un ciclu plăcut, favorabil muncii de creaţie, cu toate că este foarte probabil ca şansele ce apar să fie irosite doar de dragul distracţiei. Viaţa este dominată de planul social, întrucât persoanelor respective le face plăcere să se amuze şi să intre în contact cu alte persoane. Aceşti indivizi par a fi extrem de norocoşi, au mereu nevoie de senzaţii tari şi se confruntă adeseori cu neastâmpărul şi plictiseala.

cifrei 4 – în acest ciclu este important să se rezolve problemele de ordin practic, astfel încât persoanele se confruntă cu multă muncă grea. Uneori se vor simţi încătuşate. Şansele ce vor apărea în decursul acestui ciclu sunt orientate spre un progres aşezat pe baze solide, fîe în viaţa profesională, fie în cea familială. în această perioadă este necesar ca indivizii respecrivi să se relaxeze sau să se Joace” mai mult, deoarece au o viaţă foarte agitată, pe care o iau prea în serios. De asemenea, este important să evite căderea în rutină.

cifrei 5 – Circumstanţele se schimbă în mod frecvent. Aventuri surprinzătoare apar uneori pe neaşteptate. Persoanelor aflate in acest ciclu le este dificil să rămână mai multă vreme în aceeaşi carieră şi îşi pierd interesul foarte uşor. Dau dovadă de adaptabilitate şi comunicarea cu cei din jur este foarte importantă. Există şansa de a călători şi de a experimenta orice este nou, iar situaţiile competitive domină acest ciclu.

cifrei 6 – Cu toate că există multe oportunităţi de ordin creativ în acest interval, cea mai mare atenţie trebuie acordată căminului, deoarece mediul familial este foarte important. Persoanele aflate în acest ciclu sunt dispuse să-şi asume responsabilităţi şi li se cere sfatul adeseori. Au nevoie de dragoste în viaţă şi sunt mereu în căutarea echilibrului. Viaţa lor familială este fie armonioasă, fie furtunoasă.

cifrei 7 – Acest ciclu este marcat de căutări interioare sau de psihanalizarea propriei persoane. Persoanele respective se simt tulburate in medii zgomotoase sau aglomerate şi au nevoie de singurătate. Este o vreme favorabilă dezvoltării personale. Ritmul progresului material nu poate fi accelerat cu uşurinţă, dar şansele apar pe neaşteptate. Indivizii trec la acţiune cu rapiditate, dar numai după o perioadă îndelungată de gândire; au tendinţa să respingă sfaturile, pricinuindu-şi multe greutăţi.

cifrei 8 – Progresul către ţelurile personale este lent şi constant, dar munca aceasta trebuie făcută. Este un ciclu favorabil din punct de vedere financiar, dar numai dacă succesul este câştigat pe drept. Indivizii au uneori tendinţa de a fi prea ambiţioşi. Independenţa este foarte importantă pentru ei şi îşi fîxează scopuri de atins. Acest ciclu are o aură Karmică – fie bună, fie rea -, astfel încât persoana în cauza primeşte ceea ce merită. Efortul este necesar în această perioadă.

cifrei 9 – Orice este posibil sub acest număr. 9 este favorabil domeniilor creative, în special artelor serioase. Adeseori există dificultăţi în demararea unor proiecte noi şi uneori apar finaluri neaşteptate. Este un ciclu emoţional şi, uneori, este nevoie de stăpânire de sine. Trebuie acordată o mai mare atenţie problemelor de ordin practic şi sunt indicate călătoriile şi menţinerea unui cerc larg de prieteni sau relaţii.

PROVOCAREA

In spatele fiecarui ciclu individual se ascunde o provocare: aceasta indică acele inhibiţii sau restricţii autoimpuse care trebuie depăşite pentru a atinge împlinirea de sine.

Prima provocare apare pe parcursul primului ciclu, iar cea de-a doua în timpul celui de-al doilea ciclu. Cea de-a treia provocare este cea mai importantă. Deşi apare în timpul celui de-al treilea ciclu, restricţiile sale sunt resimţite de-a lungul întregii vieţi. Pe măsură ce avansăm în vârstâ provocările îşi pierd din putere, pentru că de obicei sunt conştientizate şi depaşite.

Prima provocare poate fi aflată scăzând numărul fadic al lunii în care v-aţi născut din cifra zilei de naştere (sau numărul mai mic din numărul mai mare). Cea de-a doua provocare – scăzând cifra zilei de naştere din numărul fadic al anului naşterii dumneavoastră, iar cea de-a treia poate fi calculata scăzând cifra primei provocări din cifra celei de-a doua provocări.

Data naşterii 11.22.1943 aparţine jucatoarei de tenis Billie Jean Kmg. După ce îi aplicăm adunarea fadică, data naşterii arată astfel: 2.4.8. Deci prima provocare este 2 (4-2=2), cea de-a doua este 4 (8-4=4), iar cea de-a treia este 2 (4-2=2).

ClFRELE PROVOCARILOR

Provocare 0 – Nu există o provocare anume, dar acest lucru nu înseamnă ca nu există nici o trăsătură negativă care ar trebui corectată, ci doar că aceasta se va schimba mereu.

Provocare 1– 0 anumită doză de reţinere în a prelua o poziţie de conducere sau în a lua iniţiativa, ca şi teama de independenţă.

Provocare 2 – Lipsă de receptivitate la nevoile celor dinjur, refuz de a coopera şi lipsă de sensibilitate.

Provocare 3 – Teamă de a se bucura de viaţă sau de a fî frivol, irosire a creativităţii şi dificultate în exprimare.

Provocare 4 – Refuzul de a privi viaţa cu realism şi spirit practic, şi dificultăţi în eliberarea de rutină.

Provocare 5 – Teamă de nou $i de asumarea riscurilor, dar şi o lipsâ de interes faţă de comunicarea cu cei din jur.

Provocare 6 – Există posibilitatea unor tulburări în problemele familiale dacă nu se menţme echilibrul. Refuzul de a-şi asuma responsabilitatea.

Provocare 7 Există o respingere a singurătăţii, o teamă de a-şi analiza propriile motivaţii şi o lipsă de credinţă.

Provocare 8 – Refuzul de a accepta puterea personală. Viaţa pare lipsită de unitate şi dominată de lăcomie.

MOMENTELE CRUCIALE

Există patru momente cruciale în viaţa dumneavoastră, momente în care au loc evenimente semnificative, dar este posibil ca acestea să nu fie recunoscute ca atare decât mult mai târziu.

In timpul acestor momente cruciale energia dumneavoastră interioară este mult sporita, şi acest lucru vă ajută să întâmpinaţi într-o manieră pozitivă şansele ce vi se oferă.

Primul moment poate fi calculat scăzând cifra destinului din numărul 36 şi coincide cu începutul celui de-al doilea ciclu. Următoarele trei momente cruciale din viaţa dumneavoastră vor avea loc din 9 în 9 ani.

Momentele cruciale apar la următoarele vârste:

pentru cifra destinului 1: la 35,44, 53 şi 62 de ani.

pentm cifra destinului 2: la 34, 43, 52 şi 61 de ani.

pentru cifra destinului 3: la 33, 42, 51 şi 60 de ani.

pentru cifra destinului 4: la 32, 41, 50 şi 59 de ani.

pentru cifra destinului 5: la 31, 40, 49 şi 58 de ani.

pentru cifra destinului 6: la 30, 39, 48 şi 57 de ani.

pentru cifra destinului 7: la 29, 38, 47 şi 56 de ani.

pentru cifra destinului 8: la 28, 37, 46 şi 55 de ani.

pentru cifra destinului 9: la 27, 36, 45 şi 54 de ani.

Momentul crucial durează un an, dar efectele sale pot fî resimţite pe parcursul unei perioade mai lungi de timp. Poate fî simţit cu cel mult un an înainte de a debuta, iar efectele sale pot dura doi sau trei ani, cu toate că intensitatea maximă va fi resimţită în timpul primului an de tranzit.

Metoda utilizată pentru a afla vibraţia fîecărui moment crucial este:

Pentru primul moment crucial: adunaţi fadic numărul lunii naşterii cu ziua de naştere.

Pentru cel de-al doilea moment crucial: adunaţi fadic ziua naşterii cu anul naşterii.

Pentru cel de-al treilea moment crucial: adunaţi fadic cifra primului moment crucial cu cea a celui de-al doilea.

Pentru cel de-al patrulea moment crucial: adunaţi fadic cifra lunii cu cea a anului naşterii dumneavoastră.

De exemplu, iată cifrele momentelor cruciale din viaţa actorului Marlon Brando, care s-a născut pe 4.3.1927 (4.3.7):

cel dintâi este 7 (4+3=7),

cel de-al doileaeste 1 (3+7=10) (1+0=l),

cel de-al treilea este8 (7+l=8),

cel de-al patrulea este 2 (4+7=11) (1+1=2).

ClFRELE MOMENTELOR CRUCIALE

Momentul crucial cu cifra 1 – în această perioadă apare o nouă direcţie în viaţă şi şansa de a dobândi independenţa. Preocupări faţă de nevoile personale.

Momentul crucial cu cifra 2 – Este posibil să demareze un parteneriat, deoarece se simte nevoia de a intra în legăturâ cu oamenii. în această perioadă sunt sporite cap&cităţile paranormale, iar persoana devine conştientă de nevoile celor din jur.

Momentul crucial cu cifra 3 – Distracţiile şi evenimentele sociale domină acest interval. Este foarte probabil să se realizeze călătorii, iar capacităţile mentale şi creative sunt folosite la maximum.

Momentul crucial cu cifra 4 – Cu toate că este o perioadă caracterizată de multă muncă, i se face faţă cu uşurinţă. Se ivesc şanse de a construi, de a-şi stabili viaţa pe temelii solide, care să dureze.

Momentul crucial cu cifra 5 – Este posibil să intervină ceva nou şi complet neaşteptat în viaţă. Se simte nevoia de libertate şi este important să se folosească şansa de progres ce se iveşte.

Momentul crucial cu cifra 6 – Primul plan este ocupat de realizările creative, iar interesul se concentrează pe cămin. Responsabilităţile sunt rezolvate cu mare uşurinţă, iar dragostea, căsătoria sau divorţul sunt posibile în acest interval.

Momentul crucial cu cifra 7- Individualitatea este mult accentuată şi motivaţiile personale sunt mai bine înţelese. Apar noi oportunităţi, pe neaşteptate. Este o perioadă misterioasă, care va fi mai bine înţeleasă ceva mai târziu.

Momentul crucial cu cifra 8 – Este posibil să se dobândească succes material şi să se câştige şansa de a fi independent. Din punct de vedere financiar, este o perioadă favorabilă.

Momentul crucial cu cifra 9 – în cursul acestui interval este posibil să se sfârşească o anumita etapă a vieţii. Este o perioadă adeseori confuză, dominata de schimbări şi de călătorii. Persoana care se confruntă cu acest moinent hotărâtor al existenţei sale este foarte emotivă, dar la finalul acestei perioade va fi mai puternică şi mai miloasă faţă de cei din jur.

ZIUA, LUNA ŞI ANUL UNIVERSAL

Data calendaristică nu indică vibraţiile fiecărei zile, dar felul in care ele vă afectează depinde de efectul combinat al celorlalte numere care vă guvernează.

Cifra universală a anului este numărul corespunzător fîecărui an şi este obţinută în urma adunării fadice. Numerele dm care rezultă numărul fadic sunt şi ele importante, dar de obicei nu sunt luate în calcul de numerologia convenţională. Cifra universală a anului pentru 1999 sste 1 (1+9+9+9=28;

2+8=10; 1 +0 = 1. Cifra universală a anului pentru 2000 este 2 (2+0+0+0=2).

Pentru a calcula luna universală, adunaţi numărul din calendar al lunii în discuţie cu cifra universală a anului (decembrie 1999 este 4: 1+2+1=4).

Ziua universală este fie ziua din calendar adunată lunii universale, fîe suma fadică a cifrelor datei complete: 31 decembrie 1999 este 8 (3+1+1+2+1+9+9+9=35; 3+5=8).

Este interesant să constatăm că ultima zi a acestui mileniu este guvemată de 8, care a fost numit în trecut „număml karmei” (primim ceea ce merităm), şi că prima zi universala a anului 2000 este 1 – şansa de a clădi viitorul pe baze solide.

Ziua universală nu trebuie neglijată în cazul acelor probleme, proiecte, puncte de interes sau evenimente care vă privesc şi pentru rezolvarea cărora veţi avea nevoie de sprijinul celor dinjur sau, în general, în cazul acelor lucruri pe care nu le puteţi pune în practică fară un ajutor din afară. Este înţelept să ţineţi cont de ziua ale cărei vibraţii universale vă sunt favorabile, iar ziua universală care corespunde cifrei destinului dumneavoastră este considerată a fi norocoasâ.

In continuare sunt prezentate efectele pe care le au vibraţiile universale (ale anilor, lunilor şi zilelor universale):

Vibraţia 1: Noi începuturi, şanse, independenţă, posibilitatea de a începe totul de la capăt.

Vibraţia 2: 0 vreme liniştită, de consolidare, de cooperare şi lucru în echipă.

Vibraţia 3: Distracţii, exteriorizare, sociabilitate, călatorii.

Vibraţia 4: 0 vreme a planurilor, a spiritului practic, organizării şi muncii susţinute.

Vibraţia 5: Au loc schimbări extrem de interesante; o vreme a comunicării, călătoriilor si atracţiei sexuale.

Vibraţia 6: Activităţi casnice, creativitate, responsabilitate, căsătorie.

Vibraţia 7: Explorare interioară, studiu, odihnă, surprize neaşteptate.

Vibraţia 8: Este o vreme fîe a succesului material, fîe a eşecului, o vreme a mdependenţei şi a atingerii scopurilor.

Vibraţia 9: Probleme umanitariste, idealism, încheieri, dramatism puternic.

ZlUA, LUNA ŞI ANUL PERSONAL

Modul în care reacţionaţi la vibraţiile universale din jurul dumneavoastră este influenţat de cifrele zilei, lunii şi respectiv anului personal.

Anul dumneavoastră personal începe pe data de 1 ianuarie a fiecărui an (cu toate că îi puteţi simţi vibraţiile încă din luna octombrie a anului precedent, şi că ele vor continua să se facă simţite şi în anul următor, până la începutul unei luni personale guvemate de cifra 1). Pentru a afla numărul acestui an, adunaţi fadic anul respectiv cu ziua şi luna naşterii (adică cu cifra obiectivelor). De pildă, dacă ziua şi luna naşterii dumneavoastră sunt 5 şi, respectiv, 5 şi dacă doriţi să aflaţi care vor fi oportunităţile anului 1999, va trebui să adunaţi 5+5+1+9+9+9=38, 3+8=11,1+1= 2. Aşadar, 1999 va fi un an personal 2 pentru dumneavoastră.

Pentru a calcula cifra lunii dumneavoastră personale, adunaţi numărul dm calendar al lunii respective cu cifra anului personal. De pildă, pentru a calcula vibraţia lunii decembrie m cazul sus-amintitului an personal 2, veţi aduna 12 cu 2,1+2+2=5. Deci luna decembrie în 1999 va fi o lună personală 5.

Pentru a calcula cifra zilei dumneavoastră personale, adunaţi numărul zilei respective cu luna dumneavoastră personală. Ziua de 31 decembrie din exemplul de mai sus ar fi 3+1+5=9. Deci o zi personală 9.

Pentru cineva care are atât ziua de naştere, cât şi luna naşterii reprezentate prin cifra 5, rezultatul calculelor efectuate în cazul datei de 12.31.1999 ar fi: anul personal 2, luna personală 5 şi ziua personală 9. în acea zi, toate cele trei numere vor fî operaţionale la un nivel individual pentru persoana respectivă. Desigur, nu trebuie uitate nici vibraţiile universale.

Adeseori, numerologii descriu în termeni dramatici efectul numerelor. în mod evident, viaţa cotidiană nu este atât de pitorească; m majoritatea timpului ea este marcată de rutină şi de banalitate, iar acele fraze pompoase sunt folosite doar pentru a se putea face o părere despre ceea ce este teoretic posibil să se întâmple, ca în exemplele care urmează.

VlBRAŢIILE PERSONALE

Vibraţia personala 1 – Este vremea să luaţi viaţa de la capăt şi aveţi aptitudinile necesare unui nou început. întrucât vi se oferă noi direcţii de urmat şi noi oportunităţi care trebuie acceptate, independenţa este mai uşor de dobândit decât de obicei. Aceasta este o perioadă plină de energie şi de încredere în propriile forţe.

Vibraţia personala 2 – Este o perioadă paşnică şi calmă, ce urmează celei guvemate de cifra 1. Există sufîcient timp pentru a medita sau pentru a vă face planuri. Prietenia şi parteneriatul prospera. în intervalul de timp dominat de această vibraţie, cooperarea cu cei din jur se va face mai uşor decât de obicei, sensibilitatea este sporită şi se face simţită prezenţa iubirii şi a afecţiunii.

Vibraţia personala 3 – Această perioadă este una veselâ, plină de bucurie, în care prosperă imaginaţia şi creativitatea individului. Există posibilitatea de a călători şi vor apărea multe ocazii de a lua parte la întruniri, de a se amesteca prin mulţime şi de a-şi face relaţii noi. în general, aceasta este o perioadă plină de optimism, marcată de noroc.

Vibraţia personala 4 – Răbdarea şi organizarea dau roade, iar acest interval este dominat de realism. Este o perioadă practică, marcată de oportunităţile de a face planuri şi de a consolida acele lucruri stabilite deja. Este, aşadar, o vreme a stabilităţii.

Vibraţia personala 5 – Noi şanse apar, schimbarea se simte pretutindeni şi nativii sunt mereu în căutarea libertăţii. în viaţa lor îşi fac apariţia interese şi oameni noi, şi multe atracţii de natură senzuală. Cei aflaţi sub influenţa acestei vibraţii sunt mai adaptabili decât de obicei şi li se oferă o a doua şansă (după 1) de a lua totul de la capăt.

Vibraţia personala 6 – Problemele casnice acaparează cea mai mare parte din timp, iar 6 este numărul cel mai favorabil dragostei sau căsătoriei. Nativii aflaţi sub influenţa sa sunt mai dispuşi decât de obicei să-şi asume responsabilităţi şi se ocupă de obligaţiile şi îndatoririle ce le revin. în această perioadă sunt favorizate eforturile creatoare.

Vibraţia personala 7 – Acest interval favorizează o înţelegere profundă a propriilor motivaţii. Odihna şi meditaţia sunt necesare şi nativii au nevoie de singurătate mai mult decât de obicei. Este posibil să existe frustrări de ordin material şi, mai apoi, pe neaşteptate, apar succese surprinzătoare.

Vibraţia personala 8 – în această perioadă puteţi dobândi succes şi realizări de ordin material, dar numai cu condiţia sâ fi muncit pentru ele. 8 este o vibraţie favorabilă afacerilor şi sub influenţa lui 8 vă puteţi câştiga independenţa. Acest număr determină nevoia de a munci, uneori din greu, pentru a obţine anumite lucruri, iar menţinerea echilibrului între latura materială şi cea spirituală a vieţii favorizează succesul.

Vibraţia personală 9 – Acest interval se caracterizează prin finaluri neaşteptate, dar numai în cazul acelor lucmri care, oricum, nu mai sunt necesare. Viaţa se eliberează de tot ceea ce este superfluu şi apar ocazii de a da dovadă de milă şi înţelegere. Este o perioadă emoţională şi dramatică, marcată de idealism şi de romantism. Călătoriile sunt posibile. 9 este un numâr al împlinirii, dar nu este foarte favorabil noilor începuturi – de aceea acum este timpul să faceţi planuri pentru a începe din nou, sub auspiciile lui 1.

în practică, puteţi descoperi că anul şi luna dumneavoastră personale constituie un ghid precis al oportunitaţilor ce vi se oferă în luna şi anul respectiv. Ziua universală este foarte utilă pentru a incita la acţiune în mod regulat, iar ziua personală aduce noi informaţii despre nevoile personale.