Informatii utile! Curiozitati si stiri din intreaga lume.

Noul Statut al elevului va intra in vigoare la 30 de zile. Lovitură DURĂ pentru elevi din toamnă. Vestea a căzut ca o BOMBĂ

in Educational de

Lovitură pentru elevi. Este foarte posibil ca telefonul mobil să fie interzis în școală, cu excepția cazului în care este folosit în procesul educativ sau în situații de urgență.

Proiectul prevede că elevii trebuie să stea cel mult şapte ore pe zi la şcoală, să primească rezultatele evaluărilor scrise în maximum 15 zile lucrătoare şi fie informaţi despre notele consemnate în catalog, înaintea încheierii situaţiei şcolare. Elevii au acces în şcoală, în timpul programului, fără limitări din partea conducerii precum condiţionalitatea de a avea uniformă.

Documentul prevede, de asemenea, îndatoriri, interdicţii şi sancţiuni pentru încălcarea de către elevi, în incinta unităţii de învăţământ, a prevederilor prezentului statut sau a prevederilor explicite din actele normative în vigoare, în funcţie de gravitatea acestora, scrie DC News.

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Educaţiei în colaborare cu Consiliul Naţional al Elevilor şi alte organizaţii reprezentative ale elevilor şi este fundamentat pe respectarea valorilor comunităţii şcolare şi ale sistemului educaţional: accesul liber şi gratuit la educaţie de calitate, libertatea de expresie, dreptul de a beneficia în mod echitabil de resursele materiale şi educaţionale furnizate de sistemul educaţional, onestitatea intelectuală, sprijinirea gândirii critice, respectarea demnităţii tuturor membrilor comunităţii şcolare, respectiv deschiderea instituţională pentru schimbări constructive.

Potrivit acestui proiect, drepturile elevilor au fost structurate în următoarele categorii: educaţionale, de asociere şi exprimare, drepturi şi modalităţi de recompensare. Documentul prevede, de asemenea, îndatoriri, interdicţii şi sancţiuni pentru încălcarea de către elevi, în incinta unităţii de învăţământ, a prevederilor prezentului statut sau a prevederilor explicite din actele normative în vigoare, în funcţie de gravitatea acestora.

Un statut al elevului reprezintă un demers necesar în asumarea de către comunitatea şcolară a rolului pe care trebuie să îl aibă elevii în sistemul naţional de educaţie. Ce este important: proiectul vine atât cu drepturile, cât şi cu obligaţiile pe care aceştia le au. Statutul a fost elaborat în întâlniri succesive cu reprezentanţii elevilor şi îmi doresc ca la finalul consultării publice să avem un document robust, reprezentativ pentru învăţământul preuniversitar”, a declarat ministrul Educației, Adrian Curaj.

Elevii care incalca aceste reguli pot fi sanctionati doar daca faptele s-au petrecut in scoala. Sanctiunile care pot fi aplicate elevilor sunt: observatie individuala; mustrare scrisa; retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit, a bursei sociale “Bani de liceu”, a bursei profesionale; mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeasi unitate de invatamant; preavizul de exmatriculare si exmatricularea.

Toate sanctiunile aplicate se comunica individual, in scris, atat elevilor cat si parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali, pentru elevii minori. Sanctiunea se aplica din momentul comunicarii acesteia sau ulterior, in functie de fiecare caz in parte.

Mustrarea elevilor in fata colectivului clasei sau al scolii este interzisa in orice context, la fel si orice forma de agresiune fizica. Unitatea de invatamant preuniversitar sau cadrele didactice nu pot sa aplice sanctiuni colective. Orice elev poate fi sanctionat numai pentru propria culpa.

Observatia individuala consta in atentionarea elevului cu privire la incalcarea regulamentelor in vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Masura trebuie insotita de consilierea elevului, care sa urmareasca remedierea comportamentului. Sanctiunea se aplica de catre profesorul diriginte, invatatorul, institutorul, profesorul pentru invatamantul primar sau de catre directorul unitatii de invatamant.

Mustrarea scrisa consta in atentionarea elevului, in scris, de catre profesorul pentru invatamantul primar sau profesorul diriginte, cu mentionarea faptelor care au determinat sanctiunea. Sanctiunea este propusa consiliului clasei de catre cadrul didactic la ora caruia s-au petrecut faptele susceptibile de sanctiune, spre validare. Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese -verbale al consiliului clasei si intr-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de catre invatatorul, institutorul, profesorul pentru invatamantul primar sau profesorul diriginte, la sfarsitul semestrului. Documentul continand mustrarea scrisa va fi inmanat elevului sau parintelui ori tutorelui, pentru elevii minori, personal sau, in situatia in care acest lucru nu este posibil, prin posta, cu confirmare de primire. Sanctiunea se inregistreaza in catalogul clasei, precizandu-se numarul documentului si poate fi insotita de scaderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, in invatamantul primar.

Mutarea disciplinara la o clasa paralela, in aceeasi unitate de invatamant, se consemneaza intr-un document care se inmaneaza de catre invatator, institutor, profesorul pentru invatamantul primar, profesorul diriginte, director, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal al elevului minor si elevului, daca acesta are capacitate de exercitiu. Sanctiunea se consemneaza in catalogul clasei si in registrul matricol, putand fi insotita de scaderea notei la purtare, validata in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Exmatricularea consta in eliminarea elevului din unitatea de invatamant preuniversitar in care acesta a fost inscris, pana la sfarsitul anului scolar. Exmatricularea poate fi: cu drept de reinscriere in anul scolar urmator, in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu; fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant; exmatriculare din toate unitatile de invatamant, fara drept de reinscriere, pentru o perioada de timp. Elevii exmatriculati din unitatile de invatamant liceal si postliceal din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, pentru motive imputabile, se pot transfera, in anul scolar urmator, intr-o alta unitate de invatamant.

Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul scolar urmator in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din invatamantul postliceal, pentru abateri grave prevazute de Statututul elevului sau de Regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant, ori apreciate ca atare de catre consiliul profesoral al unitatii de invatamant. Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu sau modul, cumulate pe un an scolar. Daca abaterea consta in absente nemotivate, sanctiunea exmatricularii se poate aplica numai daca, anterior, a fost aplicata sanctiunea preavizului de exmatriculare. Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. Sanctiunea se comunica de catre directorul unitatii de invatamant, in scris elevului si sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal. Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Exmatricularea fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din invatamantul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre consiliul profesoral. Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei si se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. Sanctiunea se comunica de catre directorul unitatii de invatamant, in scris elevului si sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

Exmatricularea din toate unitatile de invatamant, fara drept de reinscriere pentru o perioada de 3-5 ani, se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din invatamantul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre consiliul profesoral. Sanctiunea se aplica prin ordin al ministrului Educatiei, prin care se stabileste si durata pentru care se aplica aceasta sanctiune. in acest sens, directorul unitatii de invatamant transmite Ministerului Educatiei propunerea motivata a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sanctiuni, impreuna cu documente sau orice alte probe din care sa rezulte abaterile deosebit de grave savarsite de elevul propus spre sanctionare. Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei si in registrul matricol si se comunica de catre Ministerul Educatiei, in scris, elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

Dupa opt saptamani sau la incheierea semestrului ori a anului scolar, consiliul se reintruneste. Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune da dovada de un comportament fara abateri pe o perioada de cel putin opt saptamani de scoala, pana la incheierea semestrului sau a anului scolar, prevederea privind scaderea notei la purtare, asociata sanctiunii, se anuleaza. Anularea prevederii referitoare la scaderea notei la purtare se aproba de autoritatea care a aplicat sanctiunea.

Pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina sau modul, va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct.

Elevii care au deteriorate sau sustras bunuri din scoala sunt obligati sa acopere toate cheltuielile pentru lucrarile de reparatii sau, dupa caz, sa restituie bunurile ori sa suporte toate cheltuielile pentru inlocuirea acestora, dar nu li se mai poate scadea nota la purtare.

Exmatricularea din toate unitatile de invatamant poate fi contestata, in scris, la Ministerul Educatiei in termen de cinci zile lucratoare de la comunicarea sanctiunii.

Noul Statut al elevului va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. Sursa: Infoalert.ro

Ultimile din

Mergi la SUS