Informatii utile! Curiozitati si stiri din intreaga lume.

MARIA MAGDALENA, apostol al apostolilor

in Curiozitati de

Cea dintâi dintre femeile mironosiţe, martore ale Răstignirii şi Învierii Mântuitorului, a fost Maria din Magdala, numita şi Maria Magdalena, cea întocmai cu apostolii. Pe lângă cei 12 ucenici aleşi de Iisus pentru a-I fi alături şi mai apoi purtători ai Cuvântului Lui, în preajma Învăţătorului au fost şi multe femei, considerate, unele, pe picior de egalitate cu apostolii. Ba, chiar mai mult, pentru că ele nu s-au îndoit în noaptea morţii Lui pământeşti, aşa cum au făcut ucenicii. Una dintre aceste femei a fost Maria Magdalena, pe care Toma d’Aquino a numit-o apostol al apostolilor (apostorolum apostola), spunând despre ea: “După cum o femeie a vestit primului bărbat cuvinte purtatoare de moarte, la fel o femeie a fost prima care a anunţat apostolilor cuvinte purtătoare de viaţă”. (Super Ioannem)

Maria Magdalena fusese, conform Evangheliei lui Luca, posedată de diavoli, dar şi-a găsit liniştea după ce Iisus a vindecat-o. Aflând ca Hristos – despre ale cărui învăţăminte auzise – este la nunta din Cana Galileii, aproape de ţinutul ei natal, Maria se îndreaptă într-acolo. După ce văzu minunea înmulţirii pânilor şi a peştilor (Matei 15, 30-39), femeia se aruncă la picioarele Mântuitorului şi Îi ceru să o conducă pe calea Lui. A renunţat la tot ce avea şi L-a urmat pe Învăţător în toate drumurile Sale, până în ultima Sa clipă pământească.

Mult timp, Maria Magdalena a fost categorisită ca fostă prostituată, presupunându-se că ea este cea despre care se spune ca i-ar fi spălat picioarele Mântuitorului cu părul ei. Se pare însă că aceasta a fost mai degrabă un mit, pentru că în 1969 Biserica Catolică a infirmat acest lucru. Maria Magdalena a fost pur şi simplu ucenică şi pe deplin credincioasă lui Hristos. Chiar şi după ce ceilalţi discipoli şi-au abandonat Învăţătorul în momentul arestării Sale din grădina Ghetsimani, Maria a mers după El până în curtea marelui preot. Când Iisus a fost dus la Pilat, Maria Magdalena s-a dus şi ea acolo şi a asistat la process, spre deosebire de apostoli, care dăduseră bir cu fugiţii. A fost martora Patimulor Mântuitorului, stând lânga Cruce, împreună cu Maica Domnului şi sfântul Ioan Teologul (Ioan 19, 25) până la sfârşit, când învingându-şi durerea, s-a ocupat îndeaproape de înmormantarea Lui.

La insistentele ei, a Mariei Magdalena, Iosif din Arimateea a obţinut din partea lui Pilat autorizarea de a-L înmormânta pe Iisus. După ce Iosif şi Nicodim, membru al Sanhedrinului şi discipol ascuns al lui Iisus au coborât Sfântul Trup de pe Crruce, Maria Magdalena şi Maica Domnului au cântat un inm de înmormântare, care acum este tema slujbei utreniei din Sâmbata Mare. Morrmântul a fost închis cu o piatră mare, iar cele două femei au rămas aşezate, în lacrimi, în faţa mormântului, până târziu în noapte. A doua zi, se îndreptară spre mormânt, purtând cu ele mir şi alte miresme. Când a aflat, de la înger, că Iisus a înviat, Maria Magdalena a alergat şi a dat vestea cea mare ucenicilor. Şi pentru că a fost prima care a spus că Hristos a Înviat, anumiţi exegeţi ai creştinismului o declară fondatoarea acestei religii. Devenită “apostol al apostolilor”, Maria Magdalena rămase cu discipolii şi cu Maica Domnului, bucurându-se cu ei.

EVANGHELIA DUPĂ FILIP

Aceasta este o evanghelie apocrifă (nerecunoscută de către Biserică între scrierile canonice), în care Maria Magdalena este numită soţia lui Iisus. Mai multe documente copte sau aramaice traduse în ultimii ani aduc argumente în favoarea ideii că Iisus ar fi fost căsătorit, cu Maria Magdalena sau cu altă Marie, mai ales că la vremea aceea, un bărbat evreu care nu se căsătorea şi nu avea copii era pe aceeaşi treaptă a deconsiderării precum ucigaşii.

“Şi după aceea Iisus umbla prin cetăţi şi prin sate, propovăduind şi binevestind împărăţia lui Dumnezeu, şi cei doisprezece erau cu El; şi unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele şi de boli: Maria, numită  Magdalena, din care ieşisera şapte demoni.” (Luca 8, 2)

“Iisus iaraşi i-a zis: Marie! Ea, întorcându-se şi văzând că este Iisus, a exclamat în evreieşte: Rabuni! (adică Învăţătorule). Apoi Iisus a trimis-o la propavăduirea Evangheliei şi Maria Magdalena a mers şi a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul.” (Ioan 20, 16-18)

Ultimile din

Mergi la SUS