Cum poate intra în posesia ta o locuință sau un teren pe care nu ai acte. Ce reprezintă uzucapiunea și care este procedura în 2023

in ExtraNews de

Uzucapiunea este un concept legal care se referă la dobândirea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil prin posesia sa neîntreruptă, continuă și în mod public, timp îndelungat. Această formă de dobândire a proprietății poate varia în funcție de jurisprudența specifică a unei țări, iar condițiile pot include aspecte precum durata posesiei și starea bunului.

În general, procesul de uzucapiune presupune că o persoană trebuie să ocupe și să utilizeze un bun imobil pentru o perioadă de timp specificată de legea locală (de obicei, ani sau decenii). În timpul acestei perioade, posesorul trebuie să demonstreze că posesia sa a fost publică, continuă, neîntreruptă și, în unele cazuri, în buna-credință (adică, posesorul nu știa că nu era proprietarul legal).

Mai mult decât atât, acest lucru constituie alături de ocupațiunea o probă absolută de dobândire a dreptului de proprietare legat de o casă sau un teren. Aceasta poate fi de două feluri: tabulară și extratabulară.

Noul Cod Civil ne mai spune că aceasta se clasifică și după cum este imobilul uzucapat este înscris sau nu în cartea funciară. Prima variantă este despre persoana care își înscrie dreptul de proprietate asupra unui imobil în cartea funciară fără a avea o cauză legitimă.

În această situație titlul de proprietate sau contractul în baza căruia a fost înscris dreptul în cartea funciară nu este valabil (nul, nelegitim, invalid), însă uzucapantul nu cunoaște acest lucru. Dacă nimeni nu contestă acest lucru din acel moment și până la împlinirea a unui termen de 5 ani, atunci uzucapantul devine proprietar.

Uzucapiunea extratabulară ne spune că dreptul de proprietate asupra unei case sau a unui teren poate fi înscris în cartea funciară, în temeiul uzucapiunii, adică în folosul celui care a posedat locuința timp de 10 ani.

Condițiile pe care le impune această situație, conform codului Civil art 930, sunt următoarele: proprietarul înscris în cartea funciară a decedat, a fost înscrisă în cartea funciară declaraţia de renunţare la proprietate sau imobilul nu era înscris în nicio carte funciară.

Cum poți intra în posesia unui imobil

În ambele situații uzucapantul poate primi dreptul de proprietate dacă a înregistrat o cerere de înscriere în cartea funciară înainte ca o terță persoană să-și fi înregistrat propria cerere de înscriere a dreptului în folosul său.

Concret, dacă stăpânești o casă al cărui proprietar este mort de peste 10 ani sau dacă respectivul și-a înregistrat declarația de a renunța la locuință în cartea funciară și dacă stai în casă timp de 10 ani atunci o poți trece pe numele său.

Acesta trebuie să se adreseze Judecătoriei în circumscripția căreia este situat imobilul și să atașeze o serie de înscrisuri emise de autorități ale statutului, precum Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliare, primăria pe raza căruia se află casă.

De asemenea, nu trebuie să lipsească documentația tehnică cadastrală a imobilului realizată de o persoană autorizată și care să indice în mod obligatoriu doi martori. După ce cererea a fost depusă în instanță, judecătorii vor dispune încheierea formalităților necesare.

Se emite o somație care va fi afișată la imobilul în litigiu, la sediul instanței, la sediul biroului de cadastru și publicitate imobiliară, la sediul primăriei în raza căreia se află imobilul. În plus, aceasta se va publica în două ziare de largă răspândire.

După îndeplinirea acestor condiții, persoana poate depune o cerere în instanță pentru a obține dreptul legal de proprietate asupra bunului imobil.