Informatii utile! Curiozitati si stiri din intreaga lume.

Ce este Formularul 730 și care sunt scutirile de care poți beneficia de la impozitul pe venit ca lucrător în Italia

in Extern de

Ca lucrător cu un contract de muncă înregistrat în Italia, percepeţi o retribuţie din care sunt reţinute contribuţiile de asigurări sociale, însă nu şi impozitul pe venit (IRPEF). Din acest motiv, aveţi obligaţia să prezentaţi declarația pe venitul obținut în anul anterior, declarație care în Italia se numește Formularul 730 sau Modello Unico.

În urma prezentării declarației de venit, se face un calcul între taxele cu care suntem datori la stat și cele pe care le-am plătit efectiv în cursul anului; dacă am plătit mai puțin, atunci trebuie să plătim diferența de impozit statului, dacă am dat mai mult, atunci statul ne va da înapoi diferența de bani.

În caz de neprezentare a declarației de venit, riscaţi să primiţi ulterior o solicitare de plată a impozitului cu majorări, din partea autorității fiscale din Italia (Agenzia delle Entrare). Lipsa declarației de venit poate avea ca și consecință amenzi începând de la 250 de euro și care pot ajunge la sume de ordinul miilor de euro.

Pentru completarea declaraţiei de venit şi pentru a verifica ce impozit pe venit trebuie să plătiţi şi scutirile de care puteţi beneficia, vă puteţi adresa celui mai apropiat sediu CAF .

Dacă nu aţi primit de la angajator o declaraţie (CUD), ce conţine sinteza retribuţiilor primite, atunci trebuie să însumaţi toate retribuţiile percepute în cursul anului precedent şi să prezentaţi declaraţia de venit.

Ce este certificatul CUD

Angajatul subordonat, cu un contract pe perioadă determinată sau nedeterminată, trebuie să primească de la angajator în fiecare an, în jurul lunii martie, „Certificatul Unic al veniturilor obţinute din munca subordonată”, aşa-numitul „CUD”, un document care atestă sumele vărsate lucrătorului pe timpul anului şi cele plătite statului pentru contribuţii.
CUD-ul trebuie predat de către angajator până în ziua de 28 februarie a anului succesiv celui în care au fost plătite salariile care trebuie să fie certificate. Dacă raportul de muncă a încetat, prin demisie sau concediere, angajatorul are obligaţia de a-l preda, la cererea angajatului, în 12 zile. În CUD sunt trecute toate salariile plătite pe timpul anului, reţinerile efectuate de către angajator şi eventualele deduceri efectuate în relaţie cu situaţia personală a lucrătorului.

Pe lângă aceasta, în CUD sunt indicate contribuţiile de protecţie socială şi asistenţiale vărsate sau datorate lucrătorului.

Atenție!

Dacă salariul dumneavoastră nu depășește 8.000 euro/an, nu sunteți obligat să faceți declarația de venituri!

Cum puteți beneficia și care sunt reducerile la plata impozitului pe venit

Este posibil să se beneficieze de reduceri ale taxelor:

  • dacă există membri ai familiei în întreţinere, cum sunt soţul sau fiii minori;
  • pentru achiziţionarea de medicamente sau pentru plata consultaţiilor și asistenței medicale;
  • pentru cheltuielile de închiriere a locuinţei;
  • pentru cheltuieli de restructurare a locuinței;
  • pentru ratele împrumuturilor; etc.

Puteţi beneficia de scutiri pentru membrii de familie aflaţi în întreţinere, dacă în anul anterior fiecare, în parte, a obţinut un venit mai mic de 2.840,51 Euro, prezentând o declaraţie pe proprie răspundere („autocertificazione”) în acest sens.

Pot fi consideraţi membri de familiei aflaţi în întreţinere, chiar dacă nu locuiesc cu contribuabilul: soţia/soţul de care contribuabilul nu este despărţit legal şi copii acestuia.

De asemenea, pot fi consideraţi membri de familie aflaţi în întreţinere, cu condiţia să locuiască împreună cu contribuabilul sau să primească de la acesta alocaţii alimentare care nu sunt stabilite prin decizii ale Autorităţii judiciare:

  • soţ/soţie divorţat/ă legal;
  • urmaşi ai copiilor, părinţi, ginere/noră, socri, fraţi/surori, bunici.

Potrivit Circularelor Administraţiei Financiare nr. 95/E din 12 mai 2000, respectiv nr. 18/E din 12 aprilie 2009, la solicitarea Administraţiei Financiare, dovada privind întreţinerea membrului de familie se poate face cu orice mijloc de probă:

  • contract de închiriere sau facturi de utilităţi aflate pe numele solicitantului;
  • documentaţie bancară care dovedeşte transferul de bani către membrul de familie aflat în întreţinere etc.).

În cursul unui eventual control, Administraţia Finanţelor Publice, poate solicita prezentarea unei certificări emise de autoritatea fiscală din statul de reşedinţă al membrului de familie aflat în întreţinere.

Pănă la ce dată se poate prezenta declarația pe venit

Formularul 730 în anul 2017, poate fi prezentat până pe 7 iulie, la un centru CAF sau printr-un intermediar abilitat.

SURSA: ROTALIANUL.RO

Mergi la SUS