Anunțul Ministerului Educației: „Studenții vor primi bani de la stat pe perioada vacanței”

in Diverse de

În urma demersurilor Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), începând chiar din acest an universitar, bursele, indiferent de tipul acestora (sociale sau de merit), se vor acorda pe toată durata anului universitar (12 luni), inclusiv în perioada vacanţelor (în acelaşi cuantum ca în timpul anului universitar). De asemenea, studenţii înmatriculaţi în ultimul an de studiu la licenţă şi master, ce beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii, vor primi aceiaşi bani până în luna septembrie a anului respectiv, indiferent de momentul când îşi susţin examenul de finalizare a studiilor.

Urmare a intrării în vigoare, în luna iunie, a Legii 137/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, bursele studențești, indiferent de categorie, se acordă „pe toată durata anului universitar (12 luni)”.

În acest sens, după apariția legii, Ministerul Educației Naționale a modificat metodologia-cadru de acordare a burselor prin ordinul de ministru nr. 4104/2017 (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 523/05.07.2017, Partea I) și a solicitat universităților, în data de 6 iulie 2017, să opereze modificările care se impun în metodologiile proprii.

Astfel, pentru luna iulie 2017, sumele alocate de Ministerul Educației instituțiilor de învățământ superior de stat pentru burse vor fi similare cu cele din luna iunie (63.908.245 lei, din care 54.582.957 lei pentru studenții români înmatriculați în ciclurile universitare de licență și master), indiferent de numărul de zile de vacanță ale studenților, urmând ca pentru luna august, cuantumul să fie același.

La momentul constituirii bugetului de stat pe anul 2017, fondul de burse a fost fundamentat pornind de la durata calendaristică a activităților didactice (în medie 8,3 luni), numărul studenților bugetați și cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor de 201 lei/lună/student. Odată cu adoptarea Legii 137/2017, durata calendaristică a activităților didactice a fost extinsă pe toată durata anului, fiind astfel acoperite și vacanțele.