Informatii utile! Curiozitati si stiri din intreaga lume.

Adio independenţă energetică. Guvernul vrea să vândă perla economiei româneşti: Hidroelectrica!

in ExtraNews de

În timp ce la tv ni se livrează un scandal uriaş în coaliţia de guvernare, Guvernul PSD,  pregăteşte procedura de privatizare a perlei sistemului energetic românesc: Hidroelectrica. Deşi este o compaine mega profitabilă pentru statul român.

Graţie Guvernului PSD, România este pe cale să piardă independenţa energetică. Guvernul a adoptat înca din data de 13 septembrie 2017, Memorandumul cu tema ”Procesul de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.”.

Întrucât Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti nu îi sunt necesare în acest moment foarte multe resurse financiare pentru realizarea investițiilor, Guvernul României are în vedere listarea societății prin diminuarea procentului de listare stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti, respectiv oferindu-se spre subscriere un pachet de acțiuni nou emise reprezentând 10% din capitalul social existent anterior majorării capitalului social. Astfel, în data de 13 septembrie 2017, Guvernul României a aprobat prin Memorandumul cu tema ”Procesul de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.” ”inițierea în temeiul prevederilor legale, de către Ministerul Energiei, a unui proiect de hotărâre a Guvernului României pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. Bucureşti, în sensul privatizării Societății prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de 3 capital privat prin oferirea spre subscriere utilizând metode specifice pieţei de capital a unui pachet de acţiuni nou emise reprezentând 10% din capitalul social al Societăţii”. In contextul celor prezentate, pentru realizarea procesului de privatizare prin majorare de capital social prin aport de capital privat a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. Bucureşti prin diminuarea procentului de listare a Societății stabilit prin H.G. nr. 1066/2013, se impune adoptarea unui act normativ pentru pentru modificarea și completarea cadrului legal existent”, se arată în documentul aprobat de Guvernul României.

Situația financiară a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” – S.A. la data de 31.12.2016 și data de 30.06.2017 se prezinta astfel:

– la sfârșitul anului 2016, Societatea a înregistrat un profit net de 1.227 milioane lei, raportat la o cifră de afaceri de 3.338 milioane lei;

– în semestrul I al anului 2017, Societatea a înregistrat un profit net de 716 milioane lei, raportat la o cifră de afaceri de 1.705 milioane lei.

Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificare și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București, cu modificările ulterioare În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4^1 şi art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5^1 alin. (1), art. 10 şi art. 22 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

Guvernul României adoptă prezenta hotãrâre: Art I. Hotărârea Guvernului nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 20 decembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmeaza: 1. Alineatul (2) al articolului 1 se modifică și va avea următorul conținut: (2) Prin oferta publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat, societatea vinde un pachet de acţiuni nou emise în următoarele etape: a) majorarea capitalului social al societății cu un pachet de acţiuni nou emise reprezentând 12,49% din capitalul social existent; b) acordarea dreptului de preferinţă de subscriere, la preţul de vânzare al acţiunilor nou emise în cadrul ofertei publice primare de acţiuni, acţionarilor privaţi existenţi ai societății, asupra unui pachet de acţiuni nou emise reprezentând 2,49% din capitalul social existent, proporţional cu cota deţinută anterior majorării capitalului social. Pentru exercitarea dreptului de preferință de către acționarii existenți la achiziționarea de acțiuni nou-emise nu se va întocmi un prospect de ofertă publică potrivit prevederilor specifice pieței de capital. Acționarii privați existenți își vor putea exercita dreptul de preferință la achiziționarea de acțiuni nou-emise în intervalul perioadei de ofertă. Acțiunile nesubscrise ca urmare a neexercitării dreptului de preferință de niciunul dintre acționarii privaţi existenți vor fi anulate, prin derogare de la prevederile art. 192 alin. (2) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare. c) iniţierea unei oferte publice primare de vânzare de acţiuni prin oferirea spre subscriere, prin metode specifice pieţei de capital, a unui pachet de acţiuni nou emise reprezentând 10% din capitalul social existent anterior majorării capitalului social. 2. Litera c) a alineatului (2) al articolului 3 se modifică și va avea următorul conținut: c) majorarea capitalului social şi emiterea unui număr de acţiuni reprezentând 12,49% din capitalul social existent al societății; 2 Art. II. În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București, cu modificările ulterioare, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) ” Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie” cu ”Ministerul Energiei”, b) ”ministrul energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri” cu”ministrul energiei”, c) ” Cancelaria Primului-Ministru” cu ”Secretariatul General al Guvernului”, d) ”Direcţia Generală Privatizare şi Administrare a Participaţiilor Statului în Energie” cu ”direcția cu atribuții în domeniul privatizării în numele statului a pachetului de acțiuni la societate”, e) ”Departamentul pentru Energie” cu ”Ministerul Energiei”.

credius.ro

Ultimile din

Mergi la SUS